Onko taloyhtiön hallituksella laillinen oikeus kieltää osakkeenomistajalta lämpöpumpun asentaminen ?

Onko taloyhtiön hallituksella laillinen oikeus kieltää osakkeenomistajalta lämpöpumpun asentaminen ?

Lämpöpumpun ulko-osa asennettaisi parvekkeelle piiloon, eikä siis mitenkään vaikuttaisi talon julkisivuun.

Vastaus

Kysy.fi-palvelun vastaajat eivät pohjimmiltaan ole päteviä lain tulkintaan, joten tutkitaan mitä ohjeistusta verkosta löytyy. Jos asunto-osakkaan muutostyöt ulottuvat yhtiön vastuulla oleviin asioihin, osakkaalla ei ole automaattista oikeutta työn tekemiseen. Tämä koskee myös ilmalämpöpumppuja, ilman taloyhtiön lupaa ei ilmalämpöpummpua voi asentaa. Tärkeimmät syyt ilmalämpöpumpun kieltämiseen ovat esteettiset haitat ja melu. Ongelmia voivat lisäksi aiheuttaa kunnossapitovastuusta sopiminen sekä laitteen mahdollisesti kiinteistölle aiheuttama vahinko ja siitä aihetuvat ylimääräiset kulut muille osakkaille.

Yhtiöllä on täysi harkintavalta luvan myöntämisen suhteen. Asennus voidaan myös kieltää ilman perusteluja. Taloyhtiö ei kuitenkaan voi kieltää ilmalämpöpumpun asentamista, jos lupa on myönnetty jo jollekin osakkaalle. Lain mukaan osakkaita on kohdeltava yhdenvertaisesti.

Kommentit (1)
Yksi kiellon syy voi olla ulkoyksikön tuottama kondensiovesi. Sitä syntyy ainakin 100 li... Yksi kiellon syy voi olla ulkoyksikön tuottama kondensiovesi. Sitä syntyy ainakin 100 litraa kuukaudessa, kesällä siitä pääsee helposti eroon (ja jäähdyttäessä se syntyy sisäyksikössä), mutta talvella se jäätyy laitteen alle ja ilman säännöllistä poistoa talvella, keväällä on iso jäävuori (jos edes mahtuu laitteen alle parvekkeella) joka voi sulaa rakenteisiin.
12.3.2019 18:57 Köpi K 75641

Vastauksesi