Onko Suomessa poika- tai tyttökouluja? Jos ei ole, niin onko siihen jotain esteitä?

Onko Suomessa poika- tai tyttökouluja? Jos ei ole, niin onko siihen jotain esteitä?

Olen aina ihmetellyt peruskoulun tehotonta järjestämistä, eli esimerkiksi tasoryhmien puuttumista. Tytöt ja pojat kehittyvät eri tahtia ja siksi poikakoulut voisivat auttaa nykyiseen tilanteeseen, jossa poikia syrjäytyy entistä enemmän. Negatiivisia puolia en poika- ja tyttökouluissa osaa nähdä, yläasteikäisten resursseja kun on mielestäni turha tuhlata seurusteluhommiin.

Vastaus

Suomessa on pitkät perinteet tyttöjen ja poikien yhteisopetuksesta. Harvaanasutussa maassa kansanopetus maaseuduilla oli alunperin yhteisopetusta. Säätyläistytöille suunnatut tyttökoulut syntyivät 1800-luvulla poikakoulujen jälkeen, mutta yhtenäiskouluajatus oli esillä jo varhain.

Peruskoulu-uudistuksen jälkeen 1970-luvulla luovuttiin lopullisesti erillisistä poika- ja tyttökouluista. Myöhemmin 1980-luvulla on kuitenkin kokeiltu sukupuoleen perustuvaa ryhmäopetusta Pohjoismaissa.

Nykyäänkin mediassa näkee toiveita paluusta takaisin sukupuolijaoteltuihin kouluihin.

Suurin este idealle lienee siinä, ettei Opetushallituksesta löydy kannatusta jaettuun kouluun. Tässä asiaa koskevaa uutisointia Yle X:n haastattelusta 14.5.2014:

"Lasten- ja nuortenpsykiatrian erikoislääkäri Seppo Mäkinen on huolissaan tyttöjen ja poikien koulutuseroista. Mäkisen mukaan yksi syy naisten ja miesten koulutuspolkujen eroavaisuuteen löytyy peruskoulusta. Mäkisen mukaan nykyinen koulujärjestelmä tukee tyttöjen kehitystä, eikä pysty vastaamaan poikien oppimistapaan ja opiskelukykyyn. Ratkaisuvaihtoehdoksi Mäkinen heittää ehdotuksen kouluista, jossa – yksilöt huomioiden – mentäisiin eri sukupuolten kehityksen ehdoilla."

"Ehdotus tyttö- ja poikakouluista ei saa suurta suosiota Opetushallituksessa. Pääjohtaja Aulis Pitkälä sanoo ymmärtävänsä huolen ja ajatukset ehdotuksen takana, muttei näe poika- ja tyttökouluja kuitenkaan ratkaisuksi nyky-Suomessa."

Samaa mieltä ovat haastattelun lukiolaiset:

" - Eihän peruskoulussa opiskella pelkästään kouluaineita, vaan siellä kehitetään myös sosiaalisia taitoja. Jos peruskoulu erotettaisiin poika- ja tyttökouluihin, se vaikeuttaisi sosiaalista kehitystä, joka taas on tärkeää jatko-opintojen ja muun elämän kannalta", sanoo lukiolainen Mikko Kivenne Alppilan lukiosta.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi