Onko Suomessa mahdollista opiskella yliopistossa/yliopistoissa espanjan...

Onko Suomessa mahdollista opiskella yliopistossa/yliopistoissa espanjan...

Onko Suomessa mahdollista opiskella yliopistossa/yliopistoissa espanjan kielellä? Eli jos on espanjankielinen eikä osaa muita kieliä niin voiko tulla opiskelemaan yliopistoon Suomeen?

Vastaus

Suomalaiset yliopistot antavat opetusta pääosin suomen kielellä, jonkin verran ruotsiksi ja jonkin verran on myös englanninkielistä opetusta. Espanjankielistä opetusta (osittain) on vain laitoksilla, joissa opetetaan espanjan kieltä ja joiden henkilökunnalla on espanjankielen taito:

Helsingin yliopisto, espanjalainen filogia:
http://www.helsinki.fi/nykykielet/aineet/espanja.html

Laitoksen opintoihin vaaditaan aiempi espanjan kielen taito, joka pyritään kehittämään erinomaiseksi opintojen aikana. Toki suomen kielen (tai edes englannin) taidosta on erittäin paljon hyötyä pääsykokeisiin ja opintoihin liittyvissä käytännön järjestelyissä ja muissa arkipäivän asioissa.

Espanjalaisen filogian opinnoissa perehdytään espanjankielisten maiden kieleen, kulttuuriin ja kirjallisuuteen. Kieltä tarkastellaan sekä nykykielenä että historiallisena espanjana. Tutkinnon suorittaneet voivat sijoittua esim. tutkijan, opettajan, kääntäjän, tulkin töihin, hallintoon, matkailuun, viestintään ja kansainvälisiin tehtäviin.

Espanjan kieltä voi opiskella myös Tampereen yliopistossa, mutta suomen kielen taitoa tarvitaan esim. käännösharjoituksissa.
https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/opetusohjelma.htm?lvv=2012&ops=1...

Turun yliopistossa on 2 linjaa espanjan kielen opiskeluun: espanjan kielen linja ja espanjan kääntämisen linja, joihin voi hakeutua perusopintojen suorittamisen jälkeen.
https://nettiopsu.utu.fi/opas/oppiaine.htm?opsId=129&uiLang=fi&lang=fi&l...

Muissa oppiaineissa ei ole mahdollista opiskella espanjan kielellä - pienen maan pienissä yliopistoissa ei voida järjestää luento-opetusta, harjoituskursseja ja tenttejä esim. espanjan kielellä, koska se edellyttäisi erinomaista espanjan kielen taitoa opetus- ja hallintohenkilökunnalta. Espanja ei ole Suomessa niin tärkeän kielen asemassa kuin esimerkiksi englanti.

Edellä mainittujen yliopistojen sivuilta saat lisätietoa opiskelijaksi hakemisesta ja pääsykokeista. Seuraavat haut ovat keväällä 2013.

Kommentit (0)

Vastauksesi