Onko Suomessa laitonta raskaana olevan naisen polttaa tupakkaa tai juoda alkoholia?

Onko Suomessa laitonta raskaana olevan naisen polttaa tupakkaa tai juoda alkoholia?

Entä onko laitonta tehdä muita asioita mitkä ovat selvästi syntymättömän lapsen vahingoksi?

Vastaus

Suomessa ei ole lailla kielletty odottavan äidin päihteiden käyttöä. Lain valvonta olisikin melko vaikeaa. Lain kannalta äiti ja sikiö ovat samaa, mutta äidin asema on vahvempi. Jos sikiölle aiheutuu vamma äidin päihteiden käytöstä, se jää Suomessa rikosoikeudellisen vastuun ulkopuolelle.

Suomessa syntyy vuosittain noin 600 lasta, jotka ovat äidin raskaudenaikaisen juomisen vaurioittamia. Lainsäädännöstä tähän liittyen käydäänkin keskustelua, mutta toistaiseksi lapsi on oikeushenkilö vasta syntyessään. Päihdeäitien pakkohoitoakin lakiteitse on harkittu, mutta sen on tulkittu olevan ristiriidassa itsemääräämisoikeuden kanssa.

Raskauden keskeyttämistä säätelee Suomen laissa laki raskauden keskeyttämisestä.

Kommentit (0)

Vastauksesi