Onko Suomessa laillista kuljettaa toista täysikäistä ihmistä polkupyörään...

Onko Suomessa laillista kuljettaa toista täysikäistä ihmistä polkupyörään...

Onko Suomessa laillista kuljettaa toista täysikäistä ihmistä polkupyörään liitettävässä "peräkärryssä" joka olisi 2-renkainen ja vetoaisalla liitetty polkupyörään (kyseessä olisi siis eräänlainen riksa)?

Vastaus

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä säätää seuraavasti:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921257

44 §
Henkilökuljetus perävaunun tavaratilassa
3 a. Polkupyörän perävaunulla saa viisitoista vuotta täyttänyt henkilö kuljettaa yhtä enintään kymmenvuotiasta lasta ja kahdeksantoista vuotta täyttänyt henkilö kahta enintään kuusivuotiasta lasta. Lapsen kuljettaminen polkupyörän perävaunussa on kuitenkin sallittu vain, jos perävaunussa on lasta varten sopiva istuin sekä tarkoituksenmukainen rakenne ja tarkoituksenmukaiset suojavarusteet estämään lapsen pääsemistä kosketukseen perävaunun liikkuvien osien ja tien kanssa. Lisäksi polkupyörässä tulee olla kaksi erillistä jarrulaitetta. (24.5.1996/356)

34 § (24.4.1998/291)
Perävaunun kytkeminen kaksi- ja kolmipyöräisiin ajoneuvoihin sekä niihin rinnastettaviin nelipyöräisiin ajoneuvoihin

2. Polkupyörään saa kytkeä yksiakselisen perävaunun, jonka leveys on enintään 1,25 metriä ja kytkentämassa enintään 50 kg.

Kommentit (0)

Vastauksesi