Onko suomenkieli "nyanssirikkaampi" kuin englanninkieli?

Onko suomenkieli "nyanssirikkaampi" kuin englanninkieli?

Vastaus
13.11.200922:38
16048
25

Tuntuu aika vaikealta sanoa toisessa kielessä olisi enemmän nyansseja kuin toisessa. Sen sijaan jossakin kielessä saattaa olla vivahteikkaampia ilmauksia joillakin aloilla kuin jossakin toisessa kielessä. Esimerkiksi suomen kielessä on aika paljon erilaisia sanoja erilaisille lumityypeille (mm. sohjo, nuoska, tykkylumi), kun taas vaikkapa englannin kielessä niitä lienee vähemmän. Ehkä siis lumesta puhuttaessa suomi saattaa olla nyanssikkaampi kieli kuin englanti, joskaan toki mikään ei estä puhumasta samoista asiaksi englanniksi liittämällä sanaan ”snow” sitä kuvaavia adjektiiveja.

Toisaalta englannin kieli on valtavan laajalle levinnyt ja on hallitseva tieteen kieli. Siksi voi olla aika varma, että useimmille tieteellisille ilmauksille on termit englanniksi, kun taas välttämättä kaikkiin tieteellisiin sanoihin ei ole kehitetty suomenkielistä vastinetta tai ainakaan yhtä luontevaa kuin englannissa. Englannin laaja levikki tarkoittaa myös sitä, että kieltä on sopeutettu moniin erilaisiin olosuhteisiin. Sitä voidaan käyttää sujuvasti niin Alaskassa kuin Australiassa. Englanninkielisessä kirjallisuudessa pystytään varmasti aivan yhtä hienovaraisia nyansseja sisältävään ja monisävyiseen ilmaisuun kuin suomenkielisessä kirjallisuudessa.

Loppujen lopuksi nyanssien määrä on aina kiinni kielenkäyttötilanteesta. Joillakin kielillä saattaa olla helpompaa keskustella jostakin tilanteesta. Voin hyvin kuvitella, että esimerkiksi Afrikan pygmikansojen puhumat kielet eivät ole kovin käytännöllisiä keskusteltaessa tietotekniikan hienouksista. Toisaalta kuinkahan hyvin nykysuomalaisen ymmärtämällä suomen kielellä voisi puhua pygmien metsästystapojen hienoksista? Kieli ei ole irrallaan siitä todellisuudesta, jossa sitä käytetään.

Kommentit (0)

Vastauksesi