Onko Suomen ja Neuvotoliiton välinen sotakorvaussopimus jossain (mielellään verkossa) nähtävillä?

Onko Suomen ja Neuvotoliiton välinen sotakorvaussopimus jossain (mielellään verkossa) nähtävillä?

Vastaus

Jaakko Auerin väitöskirjassa Suomen sotakorvaustoimitukset Neuvostoliitolle : tutkimus tavaroiden luovutusohjelmista, niiden toteuttamisesta ja hyvityshinnoista käydään sopimus pääpiirteittäin läpi, mutta kokonaisuudessaan sopimusta ei teoksessa ole. Myös Ilmari Harkin teoksessa Sotakorvausten aika käydään seikkaperäisesti läpi sopimuksen syntyvaiheet ja toteutuminen.

Sopimus Suomen hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltain liiton hallituksen kesken toimitusaikojen pidennyksestä niille tavaroille, jotka Suomi toimittaa Neuvostoliitolle sotatoimilla ja neuvostoalueen miehityksellä aiheuttamiensa vahinkojen korvaamiseksi allekirjoitettiin 17.12.1944. Perussopimus kumottiin ja korvattiin uudella sopimuksella (31.12.1945), joka pidensi toimitusaikaa vuodelle 1952. Tämänkin jälkeen sopimuksia päivitettiin useamman kerran. Perussopimus ja jatkosopimukset ovat ainakin Kansalliskirjaston ja Kansallisarkiston kokoelmissa.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi