Onko sotiminen syntiä?

Onko sotiminen syntiä?

Mitä raamattu sanoo sodasta? Tappaminen on syntiä eli voiko asepalveluksesta kieltäytyä vaikka uskonnollisin perustein?

Vastaus

Suomen lain mukaan jokainen asevelvollinen voi halutessaan hakea siviilipalvelulukseen, jolloin rauhanaikaisen asevelvollisuuden voi suorittaa siviilihallinnon tehtävissä. Siviilipalvelukseen hakeutumista ei tuolloin tarvitse perustella. Ainakin osalla siviilipalvelukseen hakeutuvista perusteet ovat uskonnollisia, joten kysymykseesi voi vasta, että rauhanaikana asevelvollisuudesta voi kieltäytyä uskonnollisin perustein. Erityistapauksena ainakin toistaiseksi ovat  jehovantodistajat, jotka on uskonnollisista syistä kokonaan vapautettu asevelvollisuuden suorittamisesta. Heidän ei siis tarvitse osallistua myöskään siviilipalvelukseen. Tästä laista on viime aikoina keskusteltu ja saattaa olla, että tilanne muuttuu.Sodanaikaisissa erityisolosuhteissa tilanne muuttuu sikäli, että asevelvollinen ei automaattisesti pääse siviilipalvelukseen vaan siviilipalvelusanomus käsitellään erillisessä vakaumuksen tutkimuslautakunnassa.

Kysymys siitä, mitä Raamattu sanoo sodasta on monitulkintaisempi. Asiasta on ollut monenlaisia tulkintoja. Laitan vastauskenttään linkin vanhaan vastaukseemme, jossa asiaa on käsitelty.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi