Onko sosiaalitunnus sama kuin henkilötunnus?

Onko sosiaalitunnus sama kuin henkilötunnus?

Vastaus

Henkilötunnuksen historiaan mahtuu erilaisia vaiheita. Nykyinen henkilötunnus perustuu 1962 käyttöön otettuun työeläkenumeroon, jonka avulla alettiin koodata Suomen työväestöä tietokoneelle. Vaikka työeläkekortin numerosta myöhemmin luovuttiin, todettiin numerointi hyväksi tekniikaksi ihmisten rekisteröinnissä tietokoneelle. Niinpä Kansaneläkelaitos jakoi 1964–1968 kaikille suomalaisille tunnuksen. Tästä käytettiin ensiksi nimitystä sosiaaliturvatunnus eli "sotu". Nykyään Väestörekisterikeskus on ainoa henkilötunnuksia myöntävä taho ja tunnuksen nykyinen nimi on henkilötunnus eli "hetu". Sosiaaliturvatunnus-termi esiintyy kuitenkin edelleen sairausvakuutusasetuksessa.

Kommentit (0)

Vastauksesi