Onko seksin harrastaminen alaikäisen kanssa rangaistava teko, tai jotenkin...

Onko seksin harrastaminen alaikäisen kanssa rangaistava teko, tai jotenkin...

Onko seksin harrastaminen alaikäisen kanssa rangaistava teko, tai jotenkin laitonta, jos kumpaakaan osapuolta ei ole millään tavalla pakotettu, eli he kumpikin tahtovat sitä?

Vastaus

Muistuttakaamme aluksi, että iGS:n toimittajilla ei ole lakiopillista pätevyyttä, joten täyttä varmuutta vastauksen oikeellisuudesta emme voi taata.

Rikoslaissa sanotaan kuitenkin, että henkilö, joka tekee alle 16-vuotialle koskettelemalla tai muulla tavalla jotain seksuaalista, joka on omiaan vahingoittamaan alle 16-vuotiaan kehitystä, tuomitaan pääsääntöisesti lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tuomio muuttuu törkeäksi lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi, jos teko aiheuttaa lapselle erityistä vahinkoa lapsen iän tai kehitystason vuoksi tai siksi, koska lapsi on tuntenut erityistä luottamusta tekijää kohtaan tai on ollut muuten riippuvainen hänestä. Teko katsotaan törkeäksi myös silloin, jos se on tehty erityisen nöyryyttävästi.

Edellisessä kappaleessa puhuttiin siis muista seksuaalisista teoista kuin sukupuoliyhteydestä. Sukupuoliyhteydestä alle kuusitoistavuotiaan kanssa taas tuomitaan tekijä pääsääntöisesti törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lisäksi kuusitoista vuotta täyttäneen, mutta alle kahdeksantoistavuotiaan kanssa sukupuoliyhteydessä ollut tuomitaan myös törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, jos hän on lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa lapseen nähden sekä asuu lapsen kanssa samassa taloudessa. Kummassakin tapauksessa tuomioksi saattaa kuitenkin tulla myös pelkkä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, jos teko ei kokonaisuutena katsoen ole törkeä.

Vihoviimeisenä poikkeuksena sitten ovat tapaukset, joissa ei loukata seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja jossa osapuolten iässä sekä henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa. Näissä tapauksissa ei rikosta katsota tapahtuneen.

Yhteenvetona vastaus vaikuttaisi siis olevan seuraava. Mikäli kaikki seksin osapuolet ovat suunnilleen samanikäisiä ja ovat vapaaehtoisesti mukana, tuomiota alaikäisen kanssa seksin harrastamisesta ei tule. Mikäli joku osapuoli on selvästi vanhempi, hän olisi lain mukaan syyllistynyt ainakin lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, olipa alaikäinen vapaaehtoisesti seksiin suostunut tai ei.

Rikoslaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

Kommentit (0)

Vastauksesi