Onko seksi ihmisoikeus?

Onko seksi ihmisoikeus?

Vastaus

Ihmisoikeudet ovat moraaliin perustuvia, erilaisilla kansainvälisillä sopimuksilla suojeltuja oikeuksia, joiden katsotaan kuuluvan kaikille ihmisille. Seksi sinänsä ei ole ihmisoikeus, mutta seksuaalisuuteen liittyviä, ihmisoikeuksiksi yleisesti katsottuja oikeuksia ovat muun muassa oikeus tasa-arvoon ja elämään vapaana kaikesta syrjimisen muodoista, oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen sekä oikeus päättää naimisiinmenosta ja lasten hankinnasta. Lisää tietoa ihmisoikeuksista saat lähdelinkeistä.

Lähteet:
http://www.ihmisoikeudet.net
http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=seksuaalioikeudet Seksuaalioikeuksista

Kommentit (0)

Vastauksesi