Onko sanoilla nuhdella, moittia, sättiä, soimata, torua jne. jotakin varteenotettavaa sävyeroa?

Onko sanoilla nuhdella, moittia, sättiä, soimata, torua jne. jotakin varteenotettavaa sävyeroa?

Itse tulkitsen esimerkiksi sättimisen hyvin kielteiseksi ja epärakentavaksi toisen henkilön tekemisten arvostelemiseksi ja haukkumiseksi, kun taas nuhtelu on rakentavaa, oikeamielistä ja asiallista arvostelua. Onko olemassa jotakin virallista näkemystä siitä, miten nuo sanat eroavat?

2 vastausta

Kielitoimiston sanakirja selittää sanat näin:

nuhdella

antaa jklle nuhteita, moittia varoittaen, ojentaa, varoittaa, torua, läksyttää.

Nuhdella jkta laiminlyönnistä.

Joutua nuhdeltavaksi.

 

moittia

1.

arvostella tuomiten, ilmaista tyytymättömyytensä jhk, sanoa jtak huonoksi, paheksua, soimata, sättiä, haukkua.

Moittia hallitusta, säätä.

Moitti miestään julkisesti laiskuudesta.

Moittia ruokaa mauttomaksi.

2.

oik. nostaa moite(kanne).

Moittia testamenttia.

 

sättiä

moittia kiivaasti, soimata, haukkua.

Sätti puolisoaan joka asiasta.

Riidan osapuolet sättivät toisiaan.

Sättiä jkta laiskuriksi.

On turha sättiä itseään epäonnistumisista.

 

soimata

moittia syyttäen, syyttää, torua, sättiä.

Soimasi itseään huonosta valinnasta.

Omatunto soimaa tekemättömistä töistä.

Pata kattilaa soimaa, musta kylki kummallakin

 

torua

nuhdella.

Torua lapsia meluamisesta.

Tästä tulee torumisia.

 

 

Ylläolevasta selviää, että sanoja käytetään myös toistensa synonyymeinä. Taitaa siis olla ihan asiayhteydestä ja henkilöstä kiinni, miten kukakin sanat tulkitsee.

 

Kommentit (0)
23.03.202010:39
16239
6

On noilla ainakin sellainen ero, että nuhtelija ja toruja ovat joninlaisessa auktoriteettisuhteessa nuhdeltavaan tai toruttavaan. Moittija, sättijä ja soimaaja voivat olla vahvemmassa tai heikomassa asemassa tai samanarvoisia kohteen kanssa. Sättiminen on vihaisempaa ja siksi harkitsemattomampaa kuin moittiminen. Soimaaminen kohdistuu usein itseen, mutta ei aina. Soimaaminen on vanhanaikainen sana jota nykyään vähemmän käyetään arkikielessä.

Kommentit (0)

Vastauksesi