Onko sähköimpulssipanta koirille laiton?

Onko sähköimpulssipanta koirille laiton?

Onko sähköimpulssipanta koirille laiton? Jotkut sanoo että on, mutta myynnissä se näyttää kuitenkin olevan:http://www.koiratuote.fi/tuote.php kauko-ohjattava koulutuspanta tuotenro: 3288

Onko maa ja metsätalousministeriö antanut oikeasti hyväksynnän tälle tuotteelle?

Vastaus

Eläinsuojelulain (247/96) 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja tuskan tuottamista eläimelle on:

1) elävän eläimen käyttäminen maalina harjoitus- tai kilpa-ammunnassa;

2) piikkikannusten, piikkipannan tai piikkikuolaimen käyttö;

3) elävän kalan suomustaminen tai suolistaminen taikka eläimen elävänä kyniminen tai nylkeminen;

4) elävän linnun tai nisäkkään taikka muun selkärankaisen syöttäminen hoidossa olevalle eläimelle, ellei se ole välttämätöntä hoidossa olevan eläimen myöhempää luontoon palauttamista varten tai muutoin sille ehdottoman välttämätöntä;

5) muun kuin kohtuulliseksi katsottavan ihmisvoiman käyttö eläimen synnytyksessä sikiötä ulos vedettäessä;

6) eläimen kuljettaminen jostakin ruumiinosasta ripustamalla;

6 a) eläimen hännän katkaiseminen siten, että vahingoitetaan ihoa ja sen alaisia kudoksia; (7.11.2002/910)

7) poron tai muun kotieläimen taikka tuotantotarkoituksessa tarhatun eläimen tappaminen metsästyksellisin keinoin ampumalla, ei kuitenkaan poron ampuminen poromiehen toimesta tai muun kotieläimen taikka tuotantotarkoituksessa tarhatun eläimen ampuminen sen välitöntä tappamista vaativasta hyväksyttävästä syystä; sekä

8) muu sellainen eläimeen kohdistuva toiminta tai toimenpide, joka aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa.

Tarkempaa selvitystä ns. impulssipannoista ei löytynyt. Yleensä impulssipantojen volttimäärä on todella pieni tai ainakin pitäisi olla. Kysymys on kuitenkin ohjattu edelleen Maa- ja metsätalousministeriöön, josta edelleen odottelemme vastausta. Jos/kun se tulee, liitämme sen tähän vastaukseen.

Myöhemmin tullut vastaus:

"Vastaukseksi kysymykseenne laitan tässä teille otteita Eviran antamasta sähköpannan käyttöä koskevasta lausunnosta:

Eläinsuojelulain (247/1996) 3 §:n mukaan eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty.

Eläinsuojelulain 6 § kieltää eläimen liiallisen rasittamisen ja kohtuuttoman ankaran kurissa pitämisen ja kouluttamisen sekä liian kovakouraisen käsittelyn. Lisäksi eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 13 §:n 1 momentissa säädetään, että eläintä ei saa kouluttaa siten, että vahingoitetaan sen terveyttä tai hyvinvointia.

Eläinsuojelulain 12 §:ssä säädetään, että sellaisten eläimen hoitoon, käsittelyyn, kiinniottamiseen, kuljettamiseen, tainnuttamiseen tai lopettamiseen tarkoitettujen välineiden, laitteiden ja aineiden, joiden käyttö ilmeisesti aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua tai tuskaa, valmistus, maahantuonti, myynti, luovutus ja käyttö on kielletty. Saman pykälän mukaan maa- ja metsätalousministeriö määrää, minkälaisia välineitä, laitteita ja aineita on pidettävä sellaisina, joiden käyttö ilmeisesti aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua tai tuskaa. Hallituksen esityksen eläinsuojelulaiksi (HE 36/1995 vp) perustelujen mukaan pykälässä tarkoitettuja kiellettyjä laitteita olisivat esimerkiksi koiran piikki- tai sähköpanta. Sähköpantaa ei kuitenkaan ole eläinsuojelulainsäädännössä erikseen säädetty kielletyksi toisin kuin esimerkiksi piikkipanta. Evira toteaa, että vaikka sähköpantaa ei ole eläinsuojelulainsäädännössä erikseen säädetty kielletyksi välineeksi, sitä ei kuitenkaan saa käyttää siten, että eläimelle aiheutetaan tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa.

Evira toteaa, että mikä tahansa laite tai väline voi väärinkäytettynä aiheuttaa tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä. Mitään sallittuakaan laitetta tai välinettä ei saa siis käyttää siten, että eläimelle aiheutetaan tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa. Viime kädessä ratkaisun sähköpannan käytön laillisuudesta tekee tuomioistuin."

Lähde: Ylitarkastaja
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Valvontaosasto

Kommentit (0)

Vastauksesi