Onko säädöksiä/määräyksiä/ohjeita, jotka koskevat kylpylöiden tiloja - lähinnä...

Onko säädöksiä/määräyksiä/ohjeita, jotka koskevat kylpylöiden tiloja - lähinnä...

Onko säädöksiä/määräyksiä/ohjeita, jotka koskevat kylpylöiden tiloja - lähinnä kysyn, onko sallittua tulla kylpylän allastiloihin suoraan ulkoa kengin tai paljain jaloin käymättä peseytymässä siten kuin muut allastiloihin menevät tekevät?

Näin tapahtuu eräässä tunnetussa kylpylässä, joka muutoin kertoo valvosansa veden laatua ym.

Antaako paikallinen terveysviranomainen omia ohjeitaan kylpylöille?

Vastaus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran sivuilla todetaan, että uimahallin, uimalan tai kylpylän perustamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, joka valvoo myös allasveden laatua. Laitoksen ylläpitäjän pitää myös laatia yhdessä viranomaisen kanssa valvontaohjelma ja veden laatuun vaikuttavissa työtehtävissä olevilta työntekijöiltä vaaditaan vesityökortti.

Tarkempia tietoja esimerkiksi kenkien käytöstä tai muusta en löytänyt. Mutta nämä ovat asioita, joista voi olla ohjeet esimerkiksi valvontaohjelmassa; useiden laitoksien omat ohjeet ainakin kehottavat ulkoalueelta tulevia huuhtelemaan jalat/käymään suihkussa.

Vedenlaadun vaarantavista puutteista kannattaa ilmoittaa laitoksen ylläpitäjälle tai terveysviranomaiselle.
Katso lisää:
http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveydensuojelu/allasvesi

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020315

Kommentit (0)

Vastauksesi