Onko ruumiillinen ja henkinen shokkitila kaksi eri tilaa?

Onko ruumiillinen ja henkinen shokkitila kaksi eri tilaa?

Onkohan se shokki, johon voi joutua pahan haavoittumisen ja verenhukan takia, sama asia kuin se shokki, joka aiheutuu kovasta henkisestä järkytyksestä? Vai ovatko ruumiillinen ja henkinen shokkitila kaksi eri tilaa?

Vastaus

Fyysisellä sokilla tarkoitetaan lääketieteessä vakavaa tilaa, jossa verenkierto romahtaa niin, etteivät kudokset saa riittävästi verta. Ihminen on silloin fyysisesti hengenvaarassa. Verenpaine laskee normaalia alhaisemmaksi. Oireena on voimakas heikotus ja vaikeissa tapauksissa tajuttomuus. Psyykkinen sokkitila tarkoittaa puolestaan henkisesti traumaattisten tapahtumien aiheuttamaa kriisivaihetta, joka kestää enintään muutaman vuorokauden.

Lääketieteessä erotetaan myös fysiologisin perustein erilaisia sokkitiloja: esimerkiksi hypovoleeminen, vasodilatorinen, kardiogeeninen ja diabeettinen shokki.

Ruumiillinen ja henkinen sokkitila ovat siis kaksi eri asiaa, vaikka samalla sanalla voidaan tarkoittaa kumpaakin tilaa. Ihminen voi joutua henkiseen sokkitilaan esimerkiksi onnettomuuden silminnäkijänä tai muun traumaattisen tapahtuman yhteydessä ilman, että on kuitenkaan fysiologisesti hengenvaarassa eli sokkitilassa. Tietysti myös toisin päin. Sairaudesta johtuva fysiologinen sokkitila (esim. anafylaktinen reaktio) voi esiintyä ilman psyykkistä sokkia.

Vakavasti haavoittunut ihminen voi varmasti olla sekä fyysisessä että psyykkisessä sokkitilassa onnettomuuden seurauksena. Traumaattiseen tapahtumaan liittyvä sokkivaihe voi kuitenkin lykkääntyä, jos ihminen joutuu vakavien vammojen vuoksi sairaalaan. Silloin fyysisten vammojen hoito tulee ensisijaiseksi ja mieli alkaa käsitellä tapahtunutta viiveellä. Fyysinen loukkaantuminen on toisin sanoen stressitekijä, joka hidastaa psyykkisen prosessin käynnistymistä. Psyykkisen sokin kestoon vaikuttaa lisäksi kokemuksen järkyttävyys. Mitä järkyttävämpi tapahtuma on kyseessä, sitä pidempään sokkivaihe todennäköisesti kestää.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi