Onko Rovaniemeä olemassa?

Onko Rovaniemeä olemassa?

Onko Rovaniemellä Rovaniemi-nimistä niemeä? Vai onko kyse vain siitä, että Kemijoen ja Ounasjoen mutkaiset rannat voidaan ehkä kokonaisuudessaan mieltää niemeksi?

2 vastausta

Rovaniemellä ei ole Rovaniemi nimistä niemeä, tai ainakaan sellaista ei enää tunneta.

Pohjoisen murteissa esiintyvä rova-sana merkitsee metsäistä, kivikkoista harjua tai harvapuustoista ylänköä. Rovaniemen seudulla on runsaasti rova-alkuisia paikannimiä. Ne voivat tarkoittaa myös  kivikkoja ja virtaavissa vesissä olevia kiviä, kallioita ja kareja. Rova-sanan on katsottu olevan yhteydessä sanoihin roveikko ”kivikko” ja ehkä myös sanoihin rove ja rovio eli kasa.

Rova-sana on lainaa saamen kielen sanasta roavvi, joka tarkoittaa metsää kasvavaa harjua, vaaraa tai vanhaa paloaluetta.

Ei olla aivan varmoja siitä onko nimitys Rovaniemi alun perin saamelainen, nimen antaja on voinut olla myös suomalainen. Paikannimenä Rovaniemi on ollut olemassa 1500-luvulta alkaen, jolloin se tarkoitti nykyisen kaupungin alueella olevaa kylää. Ounaskoskella Kemijoessa on ollut Rovaniemi niminen pieni kallioniemi. Tarkemmin Rovaniemi nimistä niemeä ei Rovaniemellä tunneta.  Ainakin 1600-luvun kartoissa Rovaniemi on jo merkitty Kemi- ja Ounasjokien yhtymäkohtaan.

On useimpia tulkintoja ja mahdollisuuksia, sille mikä Rovaniemelle on antanut nimensä:

- Ounaskoski kaupungin itäpuolella on mahdollisesti kuivana aikana ollut aika kivinen (nykyisin jokea säännöstellään)

- ”vanha kansa” on Rovaniemin historia teoksessa selittänyt Rovaniemen nimeä seuraavasti: ” : ”Nimitys Rovaniemi on voinut syntyä esimerkiksi siitä, että niemessä on ollut joku kivikkorova, suuri kasa kiviä, röykkiö. Petäjäskoskessa kun on väylän laidassa kallio, niin sanotaan tukeista, jotka menevät sen päälle, että ”rovan päälle meni”.  

- vanhemmassa Rovaniemen historiakirjassa on arveltu, että lukuisat kallioiset vaarat olisivat antaneet Rovaniemelle nimensä: ”Lännestä saapunut liikenne liittyi viikinkien idänkäyntiin sen pohjoisena haarana. Näille viikingeille eli varjaageille jokireitit olivat tärkeitä. Niin lounaasta kuin luoteestakin johti erittäin käyttökelpoinen tie itään aina Vienanmerelle ja tarunomaiseen Bjarmiaan. Tuon liikenteen todisteena mainittiin vielä pari vuosisataa sitten Varjakanvaara – Varjakan vahra – mikä Korkalovaaran, Ollerianvaaran, Nuuksvaaran, Santavaara, Kedanvaaran, Syväystenvaaran, Piiritänvaaran ja Ounasvaaran kanssa vanhan selityksen mukaan antoi nimen, rovia eli kivirakkoja kun olivat, keskelle jäävälle niemelle.”

Rovaniemen kirjaston Lappiosastolla arvellaan että Rovaniemi tarkoittaisi alun perin jotain mantereen puolella tai Kemijoessa olevaa kivikasaa tai karia, ja on 1500 luvulla alkanut tarkoittaa alueella olevaa kylää. Se että Ounaskoskessa on ollut pieni Rovaniemi niminen niemi, on nykyään tuntematonta. Lisäksi on melko epätodennäköistä että koko seutu olisi saanut nimensä tuon pienen niemen mukaan. Lappiosastolta arvellaan myös että jotenkin virtaan nimi liittyy.

Nykyään kun joki on säännöstelty ja vesi aina korkealla, on vaikea saada kuvaa siitä millainen niemi on alkujaan ollut. Nykyistä kaupungin seutua on vaikea mieltää niemeksi, eikä se paljon niemeä muistutakaan. Kaupungin alue jää hyvin heikosti niemeä muistuttavasti Ounas- ja Kemijokien väliin.

Muualta Lapin alueelta Rovaniemi nimisiä niemiä kyllä löytyy. Kansalaisen karttapaikkaa selaillessa Rovaniemi nimisiä niemiä löytyy mm. Enontekiöltä, Inarista, Kittilästä, Kolarista, Muoniosta, Pellosta, Sallasta, Sodankylästä ja Utsjoelta, mutta ei tosiaankaan Rovaniemeltä. 

Kommentit (0)
16.12.201709:52
2427
121

Vastaaja: "Paikannimenä Rovaniemi on ollut olemassa 1500-luvulta alkaen, jolloin se tarkoitti nykyisen kaupungin alueella olevaa kylää."
Täsmennys: Nykyinen kaupunki on maan laajimpia, ellei peräti laajin, ja sen alueella on lukuisia kyliä. Vanha paikannimi Rovaniemi tarkoitti siten nykyisen kaupungin ydinkeskustan alueella ollutta kylää.

"Nykyistä kaupungin seutua - - kaupungin alue jää - - Ounas- ja Kemijokien väliin."
Täsmennys: Kaupungin (vuoteen 1959 saakka kauppalan) alue ulottui jo 1940-luvulla molemmille puolille Kemijokea (ja siinä olevaa Ounaskoskea); ennen vuoden 1948 alueliitosta olivat itä- ja länsipuolet yhtä laajat. Ounasjoki on keskustan pohjoispuolella.
Ks. Rovaniemen historia 1721 - 1990

 

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi