Onko rasismi ihan minkä tahansa asian vihaamista?

Onko rasismi ihan minkä tahansa asian vihaamista?

Jos esimerkiksi joku vihaa väkivaltaisia elokuvia tai tv-ohjelmia, onko hän rasisti siinä suhteessa?

3 vastausta

Rasismin määritelmää meiltä on kysytty ennenkin. Lähteitä ja lisätietoja -kentässä vastaus vuodelta 2011.

Kommentit (0)
03.04.201711:46
20639
64

Suomennos on aika ongelmallinen, koska suomen sanalla rotu viitataan myös koira- yms. rotuihin, joihin englannissa viitataan sanalla breed. Suomen sana rotu tulee venäjän sanasta, joka nykyään viittaa kansaan, mutta alkuaan on ilmeisesti tarkoittanut lähinnä omaa heimoa, ja lainaus suomeen on varmaankin alkuaan tehty tässä merkityksessä.

Se että vihapuhetta on alettu nimittää rasismiksi on onnetonta, koska rotua (race) ei oikeasti ole olemassa, joten rasismia ei voi määritellä rodun kautta. Kyse on vihapuheesta, joka kohdistuu ihmisiin jonkin tarkoitushakuisen luokittelun perusteella. En voi kuvitella että rasismi-sanaa voisi käyttää vihapuheesta joka kohdistuu johonkin muuhun kuin ihmisiin.

Kommentit (0)
03.04.201710:27
5329
29

Rasismi-sana tulee englanninkielen sanasta racism, joka taas viittaa englanninkielen race-sanaan, joka on suomeksi rotu.

Biologisessa mielessä sellaista asiaa, kuin rotu, ei kuitenkaan ole olemassa, vaan rodut ovat ulkoisten ominaisuuksien perusteella tehtyjä lajien sisäisiä luokitteluita, joiden luokkarajat ovat puhtaasti sopimuskysymyksiä ja ja harvoin täsmällisesti mitattavia. Esimerkiksi kaikki ihmislajin edustajat ovat samaa afrikkalaista alkuperää, joten on aivan puhtaasti mielipidekysymys, milloin ja missä olemme jakautuneet eri roduiksi ja kuinka moneksi sellaiseksi vai olemmeko jakautuneet ollenkaan.

Kun rasismi-sanan käyttö noin sata vuotta sitten alkoi yleistyä, sillä tarkoitettiin pääasiassa ihonväriin ja jossain määrin myös uskonnolliseen taustaan perustuvaa syrjintää. Nykyisin sanan käyttö on kuitenkin laajentunut koskemaan melkein kaikenlaista syrjintää ja puhutaan esim. ikärasismista yms.

Kommentit (0)

Vastauksesi