Onko puutavaraauton lastaus sulkuviivan kohdalla tieliikennelain mukaista ?

Onko puutavaraauton lastaus sulkuviivan kohdalla tieliikennelain mukaista ?

Ainakin täällä Pohjois-Savossa (Pielavesi, Tervo, entinen Karttula) noita puutavaraautoja lastataan yksi ajokaista sulkien ja mitä pimeimmissä paikoissa.

Vastaus

Tieliikkennelain 27. pykälässä todetaan: " Pysäyttämistä ja pysäköimistä koskevat kiellot

Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy.

9) sulkuviivan kohdalle, milloin ajoneuvon ja sulkuviivan väliin jää vähemmän kuin kolme metriä eikä ajoneuvon ja sulkuviivan välissä ole katkoviivaa."

Ely-keskuksen sivuilla todetaan seuraavasti:" Puutavaran lastaamisessa pitää huomioida muu liikenne. Puukuljetusauto on pysäköitävä maantiellä lastausta varten aina ajoradan kulkusuunnan mukaisesti. Kuljettajan pitää varoittaa muita tienkäyttäjiä puutavaran lastaamisesta maantiellä varoitusmerkillä. Varoitusmerkki pitää poistaa heti lastauksen jälkeen, ettei tienkäyttäjiä varoiteta turhaan ja varoitus menetä tehoaan.” (Katso kuva)

 

Kommentit (0)

Vastauksesi