Onko pillusta maksaminen rikoslain tai hyvän maun vastaista?

Onko pillusta maksaminen rikoslain tai hyvän maun vastaista?

Vastaus
20.01.201019:28
16030
12

Seksin ostaminen ei ole Suomessa pääsääntöisesti rangaistavaa. Rikoslain 20 luvussa säädetään kuitenkin eräitä tapauksia rangaistaviksi. 8 §:n mukaan seksikaupan kohteen olevan henkilön hyväksikäytöstä voidaan tuomita sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Seksikaupan kohteena olon täsmennetään tarkoittavan 25 luvun 3 §:ssä käsiteltyä ihmiskauppaa, jossa uhri on riippuvaisessa asemassa, turvattomassa tilassa tai muuten rikollisen vallassa, sekä paritusta, jossa kolmas osapuoli saa seksin myynnistä taloudellista hyötyä.

Vielä erikseen on mainittu 20 luvun 8 a §:ssä seksipalvelujen ostaminen nuorelta eli alle 18-vuotiaalta. Siitä voi saada sakkoja tai korkeintaan vuoden vankeutta. Siinä ei edellytetä, että nuori olisi ihmiskaupan uhri. Rikoslaki löytyy kokonaisuudessaan Finlex-tietokannasta osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001.

Ruotsissa laki on tiukempi, sillä siellä kaikki seksin ostaminen on kokonaan kriminalisoitu, kuten osoitteesta http://fi.wikipedia.org/wiki/Seksin_ostokielto löytyvässä Wikipedian artikkelissa kerrotaan.

On sitten eri asia, pidetäänkö seksin ostamista moraalisesti tuomittavana. Siitä on olemassa paljon erilaisia mielipiteitä. Seksin ostaminen saatetaan nähdä ihmisarvoa alentavana tekona, jossa prostituoitu myy ruumiinsa käytettäväksi toiselle ihmiselle. Toiset taas saattavat pitää sitä samanlaisena kauppana kuin mikä tahansa muun palveluksen myynnin, jossa raha ja palvelus vaihtavat omistajaa. Osoitteesta http://www.mtv3.fi/helmi/ihmissuhteet/artikkeli.shtml/731584 löytyvässä MTV3:n artikkelissa suomalaisten enemmistö suhtautui kielteisesti prostituutioon, kun taas vain 16,2 % näki sen ammattina muiden joukossa. Ehkä siis seksin ostaminen on vastoin yleistä makua – jos jotakin sellaista käsitettä voi edes käyttää.

Kommentit (0)

Vastauksesi