Onko perintätoimiston perustaminen luvanvaraista?

Onko perintätoimiston perustaminen luvanvaraista?

Onko perintätoimiston perustaminen luvanvaraista? Entä muita mahdollisia ongelmia moisen perustamisen suhteen?

Vastaus

Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta kertoo kaiken.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990517

01.09.1999 astui voimaan laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta. Ammattimaista perintätoimintaa ei saa enää harjoittaa ilman Etelä-Suomen lääninhallituksen myöntämää lupaa. Luvan voi saada ainoastaan vakavarainen ja tietosuojasta huolehtiva toimisto. Perintätoimiston toiminnasta vastaavalla henkilöllä täytyy olla riittävä ammattitaito ja asiakasvarojen erillään pitäminen on ehdoton edellytys luvan saamiselle.
http://www.lbl.fi/perintalupa.htm

Toimiluvan haltijan on ennen toiminnan aloittamista asetettava riittävä vakuus perintätoimen kautta haltuun saatujen varojen vakuudeksi. Vakuuden hyväksyy toimiluvan antaja. Vakuuden määrästä ja muodosta säädetään tarkemmin asetuksella.
http://217.71.145.20/TRIPviewer/temp/TUNNISTE_LA_160_1998_fi.html

Kommentit (0)

Vastauksesi