Onko perintätoimistojen perimillä perintämaksuilla jokin ohje?

Onko perintätoimistojen perimillä perintämaksuilla jokin ohje?

Hei. Onko perintätoimistojen perimillä perintämaksuilla jokin ohje? Olen valitettavasti saanut kaksi lähes samankokoista perintälaskua á noin 40 euroa, joista toisessa perintämaksu oli 26 euroa ja toisessa 12 euroa. Molemmat tulivat samasta firmasta.

Vastaus

Olisiko tuossa niin, että toisen laskun 26 euroa koostuisi 5 euron maksumuistutuksesta ja 21 euron maksuvaatimuksesta sekä toisen laskun 12 euroa laki saatavien perinnästä 10 §:n 3 momentissa tarkoitetusta suoraan ulosottokelpoista saatavasta.

Laki saatavien perinnästä 10 a §
Kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismäärät

Kuluttajasaatavaa perittäessä velalliselta saa tässä momentissa mainituista perintätoimista vaatia enintään seuraavat määrät:

1) kirjallisesta maksumuistutuksesta 5 euroa;

2) 5 §:ssä tarkoitetusta maksuvaatimuksesta 21 euroa, jos saatavan pääoma on 250 euroa tai vähemmän, ja 45 euroa, jos pääoma on yli 250 euroa;

3) 10 §:n 3 momentissa tarkoitettua suoraan ulosottokelpoista saatavaa koskevasta 5 §:n mukaisesta maksuvaatimuksesta 12 euroa; sekä

4) yhdessä velallisen kanssa laaditusta koko jäännössaatavan kattavasta kirjallisesta maksusuunnitelmasta 30 euroa.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990513#P10a

Kommentit (0)

Vastauksesi