Onko pakollinen työeläkevakuutusmaksu vero?

Onko pakollinen työeläkevakuutusmaksu vero?

2 vastausta

Ainakin minun palkkakuitissani verot ja työeläkevakuutusmaksut on erotettu toisistaan. Lisäksi työeläkevakuutusmaksu on nimensä mukaisesti vakuutusmaksu, joka maksetaan jollekin vakuutusyhtiölle, kun taas verot maksetaan Verohallinnolle.

Työeläkevakuutusmaksuista:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060395
http://www.elakefennia.fi/page.aspx?SectionId=4037
http://tyoelakelakipalvelu.etk.fi/

Veroista:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921535
http://www.vero.fi/

Kommentit (0)
03.09.201912:21
18959
18

Verohallinnon sivustolla nimitetään veroiksi vain niitä maksuja, joita verohallinto itse kerää. Etsin sieltä sivuja hakusanalla "veronluonteinen", ja totesin että se liitetään verohallinnossa vain sairausvakuutumaksuihin. Eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut hyväksytään vähennyksinä, mutta niiden keruu ei ole verohallinnon tehtävä, joten niitä ei mainita veronluonteisina.

Katso: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48793/sairausva...

Veronmaksajien keskusliitto kuitenkin niputtaa myös palkasta pidätettävät pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut veronluonteisiin maksuihin.

Katso: https://www.veronmaksajat.fi/Palkka-ja-elake/Elakkeiden-verotus/Elakkkee...

Tilastokeskuksen kuvaus tilastosta nimeltä "Verot ja veronluonteiset maksut" kertoo, mm. että "OECD:n verotilaston tiedot ovat yhtenevät kansantalouden tilinpidon verojen ja julkisyhteisöjen keräämien pakollisten sosiaaliturvamaksujen kanssa", eli yksimielisyys siitä mitä "veronluonteiset maksut" tarkoittaa ulottuu aika laajalle, sekä suomalaisessa halllinnossa että laajemminkin. Tilaston kuvauksessa käytetään sanoja "sosiaaliturvarahasto" ja "sosiaaliturvamaksu", joten etsin niitäkin tilastokeskuksen sivuilta. Löysin sanaston, jonka mukaan sekä työeläkelaitokset että työttömyysvakuutusjärjestelmää hoitavat yksiköt kuuluvat niihin julkisyhteisöihin, joiden keräämät maksut sisältyvät tilastoinnissa veronluoteisiin maksuihin.

Katso: https://www.stat.fi/meta/luokitukset/sektoriluokitus/001-2013/s.1314.html (klikkaa linkkejä "Työeläkelaitokset" ja "Muut sosiaaliturvarahastot")

Ero verojen ja veronluonteisten maksujen välillä on se, että verot eivät ole samalla tavalla korvamerkittyjä, kohdistettuja tiettyyn tarkoitukseen, kuin veronluonteiset maksut. Minulle on kylläkin epäselvää miksi YLE-vero on nimetty veroksi, eli voiko valtio käyttää sen tuoton muuhunkin kuin YLE:n toimintaan.

Kommentit (0)

Vastauksesi