Onko päihtyneenä tehty rikos lieventävä asianhaara tuomiota julistettaessa.

Onko päihtyneenä tehty rikos lieventävä asianhaara tuomiota julistettaessa.

Onko päihtyneenä tehty rikos lieventävä asianhaara tuomiota julistettaessa. Eli jos teen rikoksen olematta päihtyneenä tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena, saan kovemman tuomion. Isot pojat ovat näin kertoneet...

Vastaus

Kysyimme asiaa lainoppineelta (juristilta) ja tässä hänen vastauksensa:

"Rikoslain 3 luvun 4 §:n mukaan itse aiheutettua päihtymystä tai muuta tilapäistä tajunnan häiriötä ei oteta syyntakeisuusarvioinnissa huomioon, ellei siihen ole erityisen painavia syitä. Käytännössä itse aiheutettu päihtymys voi vaikuttaa syyntakeisuusarviointiin vain siinä tapauksessa, että henkilöllä on äärimmäisen alhainen alkoholin toleranssi, eikä hän myöskään ole ollut siitä tietoinen, kun on alkoholia nauttinut.

Rikoslain 6 luvussa, jossa säädetään rangaistuksen määräämisestä, ei mainita mitään siitä, että päihtymys voidaan ottaa lukuun määrättäessä rangaistusta tekijälle teosta, joka on luettu hänen syykseen. Itse aiheutettu päihtymys ei siis myöskään ole peruste rangaistuksen kohtuullistamiselle tai tuomitsematta jättämiselle."

Kommentit (0)

Vastauksesi