Onko päätoimittajan työ päätoimi vai kuinka suuri % työajasta?

Onko päätoimittajan työ päätoimi vai kuinka suuri % työajasta?

Onko päätoimittajan työ päätoimi vai kuinka suuri % työajasta? Palkka ja koulutus, pääaine ja sivuaineet?

Vastaus

Kysyin asiaa kahdelta päätoimittajalta, suuren sanomalehden ja suuren naistenlehden. Päätoimittajien palkat vaihtelevat erittäin paljon, riippuu siitä, onko ison vai pienen lehden päätoimittaja. Lehden ilmestymistiheys vaikuttaa myös. Mitä suurempiin julkaisuihin, organisaatioihin ja vastuisiin mennään, sitä suurempi palkka. Myös vuodet vaikuttavat: mitä pidempi kokemus ja mitä enemmän ikää karttunut, yleensä sitä parempi palkka.

Päätoimittajat eivät kertoneet täsmällistä palkkaansa, mutta keskimäärin päätoimittajan palkka lienee 5000 € ylöspäin, mutta isossa valtakunnallisessa lehdessä palkka voi olla 10 000-20 000 €/kk, pienissä opiskelijalehdissä 1500-2000 €/kk.

Päätoimittajaksi ei ole yhtä ainoaa koulutusta, mutta esim. alla olevasta mol.fi -linkistä voi katsoa mahdollisia opiskelupaikkoja.

Päätoimittajat kertoivat, että päätoimittajuus on päätoimi ja usein vaativa ja raskas, mutta antoisa elämäntapa. Päätoimittajia on myös erilaisia, riippuen minkälaisesta lehdestä/radiosta/tv-kanavasta on kyse.

Palkka on kokonaispalkka, eli ylitöistä ei makseta. Töitä tehdään myös viikonloppuisin ja iltaisin. Työ on vaativaa ja siinä tarvitaan kokemusta sekä journalismista että bisneksestä ja laajaa yhteiskunnallista näkemystä. Päätoimittaja on vastuussa myös lehden taloudesta.

Koulutustaustoja on monia. Naistenlehden päätoimittaja on valmistunut filosofian maisteriksi Tampereen yliopistosta, pääaineena kirjallisuus, sivuaineina mm. tiedotusoppi ja useita muita sivuaineita. Ennen päätoimittajuuttaan nykyinen naistenlehden päätoimittaja on on työskennellyt mm. uutistoimittajana Helsingin Sanomissa, MTV 3:n uutisissa, Metro-lehden tuottajana, Kodin Kuvalehden toimitussihteerinä, Me Naisten toimituspäällikkönä ja nyt päätoimittajana.

Ison sanomalehden päätoimittajan viikoittainen työtuntimäärä on 50-70 tuntia, eli arkisin 10-12 tuntia, osittain kotona etätyönä aamuisin ja iltaisin. Jos uutistilanne on vaativa, töitä on myös viikonloppuna. Hiljaisina uutispäivinä voi toisaalta ottaa viikolla rästivapaita.

Päätoimittajan työhön kuuluu uutistoimituksen johtamisen lisäksi paljon henkilöstöasioita, kehitystyötä, strategista suunnittelua, yhteydenpitoa sidosryhmien kanssa sekä kommunikointia lukijoiden kanssa, mm. lukijoiden palautteisiin vastaamista. Iso osa päivästä kuluu erilaisissa kokouksissa, sekä päivittäisissä rutiiniuutiskokouksissa, johtoryhmän kokouksissa että tulevan suunnittelussa.

Sanomalehden päätoimittaja on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta, jossa pääaineena oli tiedotusoppi ja sivuaineina kansainvälinen politiikka, kansantaloustiede ja yritysjuridiikka. Lisäksi hän on käynyt Sanoman toimittajakoulun 1,5-vuotisen taloustoimittajakoulutuksen.

Lisäksi hänellä on myös paljon täydennyskoulutusta esimiestyöstä ja johtamisesta. Yhtä tietä päätoimittajaksikaan ei ole, päätoimittajilla on hyvin erilaisia koulutustaustoja ja työhistorioita.

Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja esimerkiksi on maatalous- ja metsätieteiden maisteri ja Ylen uutisten vastaava päätoimittaja on juristi.

Lähteet:
http://keskustelu.plaza.fi/ellit/tyo-ja-yhteiskunta/kahvitunnilla/143917...
http://www.mol.fi/avo/ammatit/06100.htm#koulutus
http://www.studentum.fi/Viestintae_ja_media_ala__d6196.html

Sähköpostiviestit kahdelta päätoimittajalta

Kommentit (0)

Vastauksesi