Onko olemassa mitään sääntöä/lakia kuinka kauan työnantaja voi pitää työntekijäänsä lomautettuna?

Onko olemassa mitään sääntöä/lakia kuinka kauan työnantaja voi pitää työntekijäänsä lomautettuna?

Vastaus

Työsopimuslaissa todetaan (5.luku 1.§) "Työnantaja saa 2 §:ssä säädettyjen perusteiden täyttyessä lomauttaa työntekijän joko määräajaksi tai toistaiseksi keskeyttämällä työnteon kokonaan tai lyhentämällä työntekijän lain tai sopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa siinä määrin kuin se lomauttamisen perusteen kannalta on välttämätöntä." ja 2.pykälän toisessa kohdassa todetaan (Työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos) työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta; työn tai työn tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää." Muilta osin en löytänyt laista kohtaa, jossa olisi määritelty kuinka kauan lomautus voi korkeintaan kestää; työntekijälle annettavassa ennakkoselvityksessä tulisi kuitenkin olla maininta lomautuksen kestosta tai arvioudusta kestosta. Viidennen luvun 7.§:ssä todetaan lisäksi, että jos lomautus on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 200 ja työntekijä irtisanoo työsopimuksensa, hänellä on oikeus saada korvauksena irtisanomisajan palkkansa.

Kommentit (0)

Vastauksesi