Onko olemassa mitään luetteloita tai tietokantoja nimensä 1800-luvulla...

Onko olemassa mitään luetteloita tai tietokantoja nimensä 1800-luvulla...

Onko olemassa mitään luetteloita tai tietokantoja nimensä 1800-luvulla suomentaneista? Tiedän, että isoisoisäni (synt. Sääksmäellä, asunut aikuisena Helsingissä) on muuttanut nimensä A:sta B:hen ennen vuotta 1878, mutta onko mahdollista selvittää asiaa tarkemmin?

Vastaus

Luultavasti tällaista tiedostoa ei ole. Suomen ensimmäinen sukunimilaki tuli voimaan vasta vuoden 1921 alusta ja tätä ennen ei sukunimien muuttamisestakaan ollut yhdenmukaisia määräyksiä. Itse asiassa ennen lain voimaantuloa sukunimi ei edes ollut pakollinen. Aikaisemmin nimenmuutos tapahtui useimmiten siten, että henkilö vain ilmoitti kirkkoherranvirastossa ottamansa uuden nimen. Varsin vakiintunut käytäntö oli ainakin 1900-luvun puolella, että henkilö ilmoitti aikomastaan nimenmuutoksesta kolmessa Virallisen lehden numerossa ja vei ne sitten kirkkoherranvirastoon, jossa muutos merkittiin rekisteriin. Lakisääteistä tämäkään ei ollut. Rikoslaissa oli joitakin määräyksiä väärän nimen käytöstä rikollisessa tarkoituksessa, aatelisnimen ottaminen oli kielletty ja virkamiesten oli ilmoitettava uusi nimensä virastolleen ennen kuin rupesivat sitä käyttämään. Kun vuonna 1906 suuri joukko suomalaisti nimensä Snellmanin syntymän satavuotispäivän kunniaksi, ilmoitti 25 000 henkeä tästä Virallisen lehden erikoisnumerossa. Koska tässä lehti-ilmoituksessa usein oli mainittu vain perheenisä, on arveltu että perheenjäsenet mukaan lukien nimensä muuttaneita oli tosiasiassa noin 100 000.
Näissä oloissa on ilmeistä, että keskitetun tiedoston laatiminen 1800-luvun nimenmuutoksista olisi varsin työläs tehtävä. Lähinnä Virallisen lehden perusteella on koottu sivusto

http://web.genealogia.fi/asp/nimihaku.asp?lang=fi

mutta täydellinen sekään ei voi olla. Asian tutkiminen ilmeisesti edellyttäisi kirkonkirjohin tutustumista. Vanhempia kirkonkirjoja on luettavissa myös netissä, niistä saa tietoa esim. Suomen sukutukimusseuran sivuilta

http://www.genealogia.fi/

Kirjallisuutta:

Ståhlberg, K. J.
Suomen hallinto-oikeus 2 : Sisäasiain hallinto. - 2. uud. p. - Otava, 1931.

Kommentit (0)

Vastauksesi