Onko olemassa mitään Kevan yläpuolella olevaa laitosta tms.

Onko olemassa mitään Kevan yläpuolella olevaa laitosta tms.

Hei!
Onko olemassa mitään Kevan yläpuolella olevaa laitosta tms. josta voi kysellä/arvostella Kevan toimintaa?

Vastaus

Kevan sivuilla kerrotaan toiminnan yleisen valvonnan kuuluvan valtiovarainministeriölle. Rahoitustoiminnan suunnittelua ja sijoitustoimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Jos kyse on Kevan antamasta eläkepäätöksestä, sitovasta ennakkotiedosta ja kuntoutuspäätöksestä valittaa voi Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan. Valituskirjelmä osoitetaan Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle, mutta se toimitetaan Kevaan.

Oikeuskansleri on eduskunnan oikeusasiamiehen ohella ylin laillisuuden valvoja Suomessa. Valtioneuvoston oikeuskansleri valvoo, että työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa julkista tehtävää hoitaessaan. Oikeuskanslerin puoleen voi kääntyä joko omassa asiassa tai muutenkin, jos katsoo, että viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava henkilö tai yhteisö on menetellyt virheellisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa sekä jos katsoo, ettei perustuslain takaama perusoikeus tai ihmisoikeus ole toteutunut. Kantelu tehdään kirjallisesti.

Kuka tahansa, joka epäilee, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan, voi omasta puolestaan, toisen puolesta tai yhdessä muiden kanssa kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelun voi tehdä kirjoittamalla oikeusasiamiehelle vapaamuotoisesti tai käyttämällä kantelulomaketta.

http://www.keva.fi/fi/tietoa_meista/hallinto/Sivut
/Default.aspx
http://www.keva.fi/fi/elakkeet/elakkeen_hakeminen/Sivut/muutoksenhaku_el...
http://tyoelakelakipalvelu.etk.fi/fi/soveltamisohje/?_navi=ohjeisto&_ava...

Kommentit (0)

Vastauksesi