Onko olemassa kirjallisuutta tai tehtyjä tutkimuksia Suomessa viime sodan...

Onko olemassa kirjallisuutta tai tehtyjä tutkimuksia Suomessa viime sodan...

Onko olemassa kirjallisuutta tai tehtyjä tutkimuksia Suomessa viime sodan aikana toimineista yksityisistä yrityksistä niiden tuotteista ja miten esimerkiksi armeijalle tuotetut tarvikkeet aseet ym. hinnoiteltiin. Toimivatko ne normaalein voitto-odotuksin tai jollain muulla periaatteella.

Vastaus

Sota-ajan taloutta on käsitelty Suomen taloushistorian yleisesityksissä, esim.
Suomen taloushistoria 2 (1982)
Itsenäisen Suomen taloushistoriaa 1919-1950 (1967)
Pentti Virrankoski: Suomen taloushistoria kaskikaudesta atomiaikaan (1975)
Jyrki Vesikansa: Kehitysmaasta elintaso-Suomeen (1992)
Riitta Hjerppe: Kasvun vuosisata (1990)

Erikoisteoksia:
E. O. Tirronen: Sotatalous (teoksessa Suomen sota 1941-1945, osa 11, 1975)
Erkki Kinnunen: Kriisiajan teollisuushallinto Suomessa vuosina 1930-1955 metalliteollisuuden kehityksen valossa (1967)
Seppo Tiihonen: Sotatalouden suunnittelu, tutkimus lainsäädäntökehityksen ja sotilasjohdon...(1989)
Kansakunta sodassa 2 (1990)
Ilkka Nummela: Inter arma silent revisores, toisen maailmansodan aiheuttama taloudellinen rasitus Suomessa 1939-1952 (1993)
Ilkka Seppinen: Suomen ulkomaankaupan ehdot 1939-1944 (1983)

Eniten tietoa aiheesta varmaankin löytää eri teollisuushaarojen ja yritysten historioista, joita jatkuvasti ilmestyy lisää ja joita on mahdoton luetella tässä, esimerkkeinä mainittakoon:
Jorma Ahvenainen: Suomen sahateollisuuden historia (1984)
Jukka Jokinen: Tykki taipuu paperikoneeksi, Valmet Rautpohja 1938-1988 (1988)
Eeva Seppälä: Kemira oy 1920-1945, leipää ja ruutia (1945) jne. Kaikissa mainituissa kirjoissa on lähde- ja kirjallisuusviitteitä.

Kommentit (0)

Vastauksesi