Onko oikein lyhentää tyyliin "Ala- ja Ylihärmä"?

Onko oikein lyhentää tyyliin "Ala- ja Ylihärmä"?

Onko oikein lyhentää tyyliin "Ala- ja Ylihärmä"? Etelä- ja Länsi-Suomesta puhuttaessahan noin voi lyhentää, mutta kun on kyseessä kaksi ihan eri kuntaa, saako noin lyhentää? Samaten voiko sanoa Iso- ja Vähäkyrö? Savon- ja Hämeenlinna?

Vastaus

Soitin kysymyksen tiimoilta Kotimaisten kielten tutkimuskeskukseen ja kysyin, voiko paikannimiin soveltaa samaa yhdysmerkkisääntöä kuin tavallisiinkin yhdyssanoihin. Sääntöhän on se, että jos kahdella lähekkäisellä yhdyssanalla on sama alku- tai loppuosa, voi yhteisen osan korvata yhdysmerkillä.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta vastattiin, että periaatteessa sama sääntö pätee myös paikannimiin, mutta ei kuitenkaan aina. Esimerkiksi ilmaukset "Ala- ja Ylihärmä" tai "Iso- ja Vähäkyrö" ovat käypiä. Sen sijaan ilmaus "Savon- ja Hämeenlinna" ei ole hyvän tyylin mukainen.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sivut ovat osoitteessa http://www.kotus.fi/

Yhdysmerkistä lisää esimerkiksi kirjasta
Ikola Osmo, Nykysuomen käsikirja, Weilin+Göös 1992

Kommentit (0)

Vastauksesi