Onko niin, että yleinen asevelvollisuuslaki ei koske Jehovan Todistajia eli...

Onko niin, että yleinen asevelvollisuuslaki ei koske Jehovan Todistajia eli...

Onko niin, että yleinen asevelvollisuuslaki ei koske Jehovan Todistajia eli heidän ei tarvitsisi käydä armeijaa. Jos näin on, miksi nämä "uskonlahkolaiset" on vapautettu? Ja edelleen... miksi näin ollen esim. mormonien on pakko käydä armeija?

Nimimerkki "Epätietoinen"

2 vastausta

Pitää paikkansa, että Jehovan todistajat -nimiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat voidaan rauhanaikana kokonaan vapauttaa asevelvollisuuden suorittamisesta sekä armeijassa että siviilipalveluksessa.
Asiasta säädetään erillisessä laissa 12.7.1985/645 ja asetuksessa 22.8.1986/636 , joita ei löydy Finlex-tietokannasta (http://www.finlex.fi/fi/ ).

Lain perustelut on esitetty Hallituksen esityksessä eduskunnalle 7/1985. Tuohon aikaan totaalikieltäytyjät olivat lähes pelkästään Jehovan todistajia, jotka yleensä tuomittiin kieltäytymisen seurauksena ehdottomiin enintään vuoden kestoisiin vankeusrangaistuksiin. Hallituksen esityksessä arvioitiin, että Jehovan todistajien määrä oli niin pieni, ettei heidän täydellisestä vapauttamisestaan koituisi haittaa maanpuolustukselle. Toisaalta katsottiin, että yhteisö vaati jäseniltään niin kokonaisvaltaista sitoutumista ja alistumista niin tiukkaan seurakuntakuriin, että oli erittäin epätodennäköistä, että joku pelkästään asevelvollisuuden välttääkseen liittyisi siihen.
Jehovan todistajien seurakuntaa pidettiin lain valmistelussa ja eduskuntakäsittelyssä näkemyksiltään niin äärimmäisenä uskontokuntana, ettei sen uskottu muodostuvan miksikään ennakkotapaukseksi.
Eduskunnassa asiasta käytiin pitkähkö keskustelu ja laki hyväksyttiin vasta äänestyksen jälkeen.

Julkinen valta oli jo aikaisemmin ollut jokseenkin neuvoton ase- tai sitä korvaavaan siviilipalvelukseen ehdottoman kielteisesti suhtautuvien Jehovan todistajien edessä.
Esim. 1960-luvulla totaalikieltäytyjät - joista tuolloin käytännössä katsoen kaikki olivat Jehovan todistajia - oli koottu kurinpitokeinona sosiaaliministeriön alaiseen Karvian erityistyölaitokseen. Koska he katsoivat siellä työskentelemisen olevan tavallaan sotilaspalvelua, he kieltäytyivät kaikesta työnteosta ja joutuivat monenlaisten rangaistustoimenpiteiden kohteeksi. Laitosta pidettiin laajalti maallemme häpeällisenä (http://fi.wikipedia.org/wiki/Karvian_varavankila ).

Muissa Suomessa toimivissa uskontokunnissa ei tietääkseni yhtä ehdottomasti kieltäydytä asevelvollisuuslakiin perustuvasta palveluksesta. Mormonit kai yleensä ovat valmiita myös aseelliseen palvelukseen.

Kommentit (0)
04.04.201913:28
25266
20

Eduskunta kumosi 27. helmikuuta 2019 lain, jonka mukaan Jehovan todistajat olivat vapautettuja sekä asepalveluksesta että siviilipalveluksesta. Tämä lakiuudistus tuli voimaan 1. huhtikuuta 2019. Jehovan todistajat ovat sen jälkeen velvollisia suorittamaan joko asepalveluksen tai siviilipalveluksen. Julkisuuteen annettujen tietojen mukaan noin 250 Jehovan todistajaa saa kutsun palvelukseen tänä vuonna.

 

Helsingin Sanomat 28. 2. 2019, sivu A10.

Helsingin Sanomat 2. 4. 2019, sivu A8.

Kommentit (0)

Vastauksesi