Onko näiden aineiden sitominen ilmakehästä mahdollista?

Onko näiden aineiden sitominen ilmakehästä mahdollista?

Hiilidioksidi,rikki ja typpi.

Vastaus

78,1 % ilmakehän kaasuista on typpeä. Hiilidioksidia on 0,039 %. Rikkiä esiintyy luonnossa sekä vapaana alkuaineena, että erilaisina yhdisteinä. Rikkiä ja rikin yhdisteitä purkautuu ilmakehään toimivista tulivuorista. Fossiilisten polttoaineiden käyttö vapauttaa niin ikään ilmaan rikkidioksidia hiukkasina tai kaasumaisena aerosolina.

Typpeä voidaan valmistaa puhdistetusta nestemäisestä ilmasta tislaamalla (kyrotekniikka). Menetelmä perustuu nesteytettyjen kaasujen erilaisiin kiehumispisteisiin. Muita keinoja typen erottamiseen ilmasta ovat PSA-tekniikka ja membraanitekniikka. Myös jotkut palkokasvit kykenevät sitomaan ilmakehän typpeä juurinystyröiden bakteerien avulla.

Teollisuudessa hiilidioksidia valmistetaan vedyn valmistuksen ja alkoholikäymisen yhteydessä syntyvistä kaasuista, tislaamalla tai palamisreaktion avulla. Polttolaitoksissa syntyvää hiilidioksidia pyritään ottamaan talteen jotta se ei pääsisi kuormittamaan ilmakehää. Erityisten hiilidioksidi-imureiden avulla on onnistuttu poistamaan hiilidioksidia ilmasta. Samoin sitomalla sitä ilmasta kemiallisesti esimerkiksi karbonaatioreaktioilla erilaisiin mineraaleihin. Kasvit sitovat yhteyttäessään hiilidioksidia ilmasta.

Rikkiyhdisteistä yleisin ilmakehässä on dimetyylisulfidi. Luonnossa syntyvää rikkivety-kaasua päätyy ilmaan, samoin öljynjalostuksessa syntyvää rikkivetyä. Fossiilisten polttoaineiden käyttö lisää rikkidioksidin määrää. Rikkidioksidi muuntuu yläilmakehässä rikkihappohiukkasiksi. Rikki palaa ilmakehästä sadevesien mukana maahan aiheuttaen happamoitumista. Rikin sitomisesta suoraan ilmasta ei vastaaja oikein löydä tietoa.

 

 

 

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi