Onko missään luetteloa 1920-luvulla Neuvostoliittoon loikanneista punaisista?

Onko missään luetteloa 1920-luvulla Neuvostoliittoon loikanneista punaisista?

Onko missään luetteloa 1920-luvulla Neuvostoliittoon loikanneista punaisista?
Onko missään luetteloa Pietarin kansainvälisen sotakoulun käyneistä suomalaista?

Vastaus

Valitettavasti en ole löytänyt kumpaakaan luetteloa.
Eri aikoina Suomesta Neuvosto-Venäjälle/Neuvostoliittoon siirtyneiden kokonaismäärästäkään ei ole tarkkaa tietoa.

On arvioitu, että punapakolaisten määrä Venäjällä alkukesällä 1918 oli noin 10000 - 13000. Saman vuoden loppupuolella noin 1000 henkeä palasi Suomeen (enimmäkseen naisia ja lapsia). Venäjän sisällissodassa arvellaan punaisella puolella taistelleiden suomalaisten määräksi noin 6000 - 10000, joista kaatui 1000 - 2000.

1920-luvun alkuvuosina rajan valvonta lienee ollut ainakin pohjoisessa aika sattumanvaraista, joten liikettä on ollut molempiin suuntiin. Laillisesti Suomesta lähti idän suuntaan vuosina 1924-1929 vain noin 450 henkeä, vuonna 1927 eniten, 121 kansalaista. Useimmat heistä olivat vuoden 1918 punapakolaisten omaisia. Laitonta rajanylitystä vuosikymmenen puolenvälin jälkeen rajoittivat molemminpuolisen rajavalvonnan tiukentuminen, maamme taloudellisen tilanteen paraneminen ja se seikka, etteivät neuvostoviranomaisetkaan juuri suosineet ja propagoineet maahanmuuttoa. Tulokkaista kelpasivat lähinnä ammattimiehet, kaikkia paitsi tunnettuja puolueaktivisteja epäiltiin vihollisen tiedustelijoiksi ja varsinkin vuoden 1925 jälkeen heidät alistettiin tiukkaan tutkintaan. Monet palautettiin välittömästi Suomeen tai tuomittiin vankeuteen tai pakkotyöhön. Yleensä loikkaaminen Suomesta Neuvostoliittoon ei ollut 1920-luvulla alkuvuosia lukuun ottamatta kovin yleistä.

Huomattavasti suureksi loikkareiden määrä tuli tunnetusti 1930-luvun alussa suuren taloudellisen pulakauden ja osin väkivaltaiseksi yltyneen suomalaisen oikeistoradikalismin (Lapuan liike) aikana. Tällöin loikanneiden suomalaisten määräksi on arvioitu noin 14000-15000 (Neuvostoliiton rajavartiolaitoksen tilaston mukaan rajalla pidätettyjen määrä vuosina 1930-1934 oli 12950). Tämän muuton syyt eivät niinkään olleet poliittisia vaan taloudellisia. Nytkään neuvostopuoli ei houkutellut ketään tulemaan eikä tulijoiden vastaanotto yleensä ollutkaan ystävällinen.
Täysin erilainen suhtautuminen oli Pohjois-Amerikan suomalaisiin, joita todella houkuteltiin muuttamaan Neuvosto-Karjalaan. He olivat yleensä vakaumuksellisia vasemmistolaisia, ammattitaitoisia ja suhteellisen varakkaitakin, sillä heidän odotettiin itse maksavan matkansa. Näiden siirtolaisten - loikkareista ei voi puhua - kokonaismäärä oli noin 5000-6000. Monet palasivat pian pettyneinä takaisin.

Pietarin sotakoulun (tai -koulujen) suomalaisiksi oppilaiksi on Markku Salomaa laskenut 1594 henkeä. Hän on koonnut tiedot lähinnä Etsivän keskuspoliisin/Valtiollisen poliisin arkistoista. Ongelmana on - suomalaisuuden määritelmän ohella - se seikka, että puoluetyöhön koulutettavat aktivistit käyttivät useita peitenimiä, joiden avaaminen ei ole tutkijalle aina helppoa. Neuvostoarkistot eivät ainakaan vuonna 1992 ole olleet Salomaan ulottuvilla.

Luultavasti Markku Salomaa on laatinut jonkinlaisen luettelon arkistotutkimustensa perusteella, koska hän kirjassaan esittää tarkkoja laskelmia punaupseerikunnan koostumuksesta ja taustasta. Tietoa siitä, että tällainen luettelo olisi jossakin julkaistu painettuna, en kuitenkaan ole löytänyt.

1930-luvun loikkauksia tutkinut Auvo Kostiainen on myös kortistoinut loikkareita ja näiden tietojen perusteella selvitellyt heidän taustaansa. Tietääkseni tätäkään tiedostoa ei ole julkaistu missään.

Joitakin luetteloita Venäjällä/Neuvostoliitosta toimineista suomalaisista sisältyy Mirko Harjulan tutkimukseen

Suomalaiset Venäjän sisällissodassa 1917-1922. - Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006

Eila Lahti-Argutina (1937-2008) tutki ja kokosi tietoja Neuvostoliiton Stalinin aikuisten suomalaisvainojen uhreista. Hänen vuonna 2001 julkaisemassaan matrikkelissa

Olimme joukko vieras vaan: venäjänsuomalaisten vainouhrit Neuvostoliitossa 1930-luvun alusta 1950-luvun alkuun. - Siirtolaisinstituutti
(http://www.migrationinstitute.fi/pdf/vainouhrit.pdf )

on suppeat tiedot - mm. mainintoja loikkauksesta - yli 8000 henkilöstä.

Engman, Max
Suureen itään : suomalaiset Venäjällä ja Aasiassa. - Siirtolaisinstituutti, 2005.

Salomaa, Markku
Punaupseerit. - WSOY, 1992.

Kostiainen, Auvo
Loikkarit : suuren lamakauden laiton siirtolaisuus Neuvostoliittoon. - Otava, 1988.

Kero, Reino
Neuvosto-Karjalaa rakentamassa : Pohjois-Amerikan suomalaiset tekniikan tuojina 1930-luvun Neuvosto-Karjalassa. - Suomen historiallinen seura, 1983.

Nevalainen, Pekka
Punaisen myrskyn suomalaiset : suomalaisten paot ja paluumuutot idästä 1917-1939. - Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002.

Siirtolaisinstituutti on kerännyt suomalaisista maastamuuttajista tiedostoja, joista osaa voi lukea ilmaiseksi osaa pientä korvausta vastaan. Niihin sisältyy myös ym. Lahti-Argutinan matrikkeli

http://www.migrationinstitute.fi/

Kommentit (0)

Vastauksesi