Onko minkään toimijan asiaa kuolleet kaupunkilinnut näkyvällä paikalla, kuten keskikaupungillakin päiväaikaan?

Onko minkään toimijan asiaa kuolleet kaupunkilinnut näkyvällä paikalla, kuten keskikaupungillakin päiväaikaan?

kuten mahdollisen kuolinsyynkin arvioiminenkaan. Onko kunnilla (tai kadun kohdalla olevan as oy:n esimerkiksi) velvollisuus korjata raadot pois ja jos, niin miten nopeasti?

Kuvat: 
Vastaus

Pienten eläinten raatojen osalta kunnalla ei liene velvollisuutta hävittää sitä, ellei tähän liity selkeää terveysriskiä (esim. uimarannoilta löytyvät raadot). Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tekee kuolinsyytutkimuksia kuolleille luonnonvaraisille eläimille. Eviralle voi lähettää kuolleen eläimen ruumiin, mutta asiasta pitää sopia ensin Eviran kanssa.

Eviran sivuilta löytyy asiasta lisätietoa: "Jos kuolleena löydetty eläin aiheuttaa  haju- tai muuta haittaa, sen voi haudata. Pienet luonnonvaraiset eläimet voi laittaa myös  kotitalouden sekajäteastiaan."

Lähteet:
https://www.evira.fi/elaimet/elainsuojelu-ja-elainten-pito/kuolleet-elaimet/luonnonvaraiset-elaimet/
https://kymensanomat.fi/uutiset/lahella/5232199f-1dc2-495d-a761-4469638a82df

Kommentit (0)

Vastauksesi