Onko matematiikka kieli?

Onko matematiikka kieli?

Ja pitääkö paikkansa, että jos on kielissä hyvä on myös matematiikassa?

Vastaus

Wikipedian matematiikkaa käsittelevä artikkeli määrittelee matemaatikan "fysikaalisten ja käsitteellisten suhteiden ilmaisemisen kielenä, jonka kielioppi ja käsitteistö on määritelty äärimmäisen tarkkaan. Tämä mahdollistaa asioiden ilmaisemisen yksikäsitteisesti, kun oletetaan loogisten rakenteiden pysyvän muuttumattomina."

Matematiikka on siis eräänlainen kieli, mutta erittäin säännönmukainen ja tarkka. Ihmisten kielistä puuttuu tiukka säännönmukaisuus, ja ne ovat täynnä poikkeuksia ja erikoistapauksia. Matemaattisesti ja loogisesti ajattelevan ihmisen on välillä vaikea omaksua uusia kieliä, koska lauseet eivät yleensä muodostu kaavamaisesti. Kielissäkin on toki poikkeuksia. Englannin kieli on täynnä poikkeuksia ja erikoisuuksia, jotka täytyy vain opetella ulkoa. Sen sijaan saksa ja ruotsi ovat rakenteeltaan paljon säännönmukaisempia.

Matemaattiseen lahjakkuuteen liittyy loogisuutta ja kykyä ratkaista ongelmia. Kielellisessä lahjakkuudessa muistin rooli on tärkeä, mikä ei ole samalla tavalla olennaista matematiikassa. Kielellinen lahjakkuus vaatii toki loogista päättelykykylä ja taitoa soveltaa sääntöjä. Tämä on kuitenkin luonteeltaan erilaista kuin puhdas matematiikka.

Perinteisesti on jopa ajateltu, että kielellinen ja matemaattinen lahjakkuus olisivat vastakohtaisia lahjakkuuden alueita. Tämä ei kuitenkaan pidä täysin paikkaansa, vaan molemmat lahjakkuuden lajit voivat esiintyä samanaikaikaisesti. Mutta tosi asia on, että kielellinen lahjakkuus ei tarkoita että olisit hyvä matematiikassa.

Lähteitä:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Matematiikka
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lahjakkuus

Kommentit (0)

Vastauksesi