Onko Malta Euroopan eteläisin valtio? Onko etelämpänä kuin Espanja?

Onko Malta Euroopan eteläisin valtio? Onko etelämpänä kuin Espanja?

4 vastausta

Kysymys ja ennen kaikkea vastaus on monitahoinen. Manner-Espanjan eteläisin kolkka on Isla de Tarifa, jonka sijainti on 36.000 astetta pohjoista leveyttä. Toisaalta Espanjalle kuuluvien Kanarian saarten eteläisimmän pisteen sijainti 26.638 astetta pohjoista leveyttä ja eurooppalaisilla valtioilla on useita pieniä alueita paljon tätäkin etelämpänä. Myös esimerkiksi Italialla on Välimerellä Maltaa eteläisempiä saaria. Maltan eteläisin kolkka on 36.807 astetta pohjoista leveyttä.

Kypros taitaa kuitenki olla eteläisin eurooppalainen valtio, kun katsotaan sen pohjoisinta ja eteläisintä pistettä, jotka ovat molemmat lähellä tosiaan Kyproksen tasavallan ollessa itä-leveys-suunnassa pitkulainen valtio. Kolmasosan Kyproksen saaren pinta-alasta muodostaa Pohjois-Kyproksen tasavalta, mutta sen on tunnustanut valtioksi vain Turkki. 

Kyproksen tasavallan pohjoisin piste on 35.196 astetta ja eteläisin 34.562 pohjoista leveyttä. Eteläisimmässä pisteessä tosin on brittiläinen sotilastukikohta. 

 

Kommentit (0)

Bosborinsalmea on tosiaan usein pidetty yhtenä Euroopan ja Aasian rajana, mutta se on vain yksi piste. Minkään tietyn pituuspiirin mukaan Euuropan raja ei tosiaan kulje, mutta toisaalta varsin yleisesti monet Bosporin salmea idempänä olevat valtiot lasketaan Eurooppaan ja usein Välimeren ajatellaan rajaavan osaltaan Eurooppaa. Jo Turkin kahtiajakaminen kysymyksessä kertoo kiinnostavasta ja historiallisesti maantieteenkin osalta liikkeessä olleesta määrittelystä. Mitä tulee Kyprokseen niin se ei tosiaan ole perinteisesti ole kuulunut maantieteelliseen Eurooppaan vaikka kuuluu aktuaalisesti Euroopan unioniin, mutta Viipuri ei Suomeen. Ainakin kulttuurimaantieteellisesti tai geopoliittisesti Kyproksen voidaankin nähdä kuuluvan Eurooppaan.

Kommentit (0)
21.11.201715:07
10037
39

Kypros sijaitsee Aasiassa joten sen alue ei voi olla mukana Euroopan rajoja määriteltäessä.

Kommentit (1)
Euroopan ja Aasian välinen raja ei ole geologinen eikä hallinnollinen raja, joten ei oik... Euroopan ja Aasian välinen raja ei ole geologinen eikä hallinnollinen raja, joten ei oikein ole sellaista tahoakaan, jolla olisi valtuudet tuon rajan sijainnista päättää. Suuntaus näyttäisi olevan, että yhä useampi alue haluaisi kuulua Eurooppaan. http://www.worldatlas.com/articles/is-cyprus-in-europe-or-asia.html
21.11.2017 17:19 Nanna Heikkilä 1724

Vastauksessa lähdetään siitä, että Välimerellä sijaitseva Euroopan unionin jäsenmaa kuuluu Eurooppaan. Kysymys Euroopan rajoista eri konteksteissa on kiinnostava. Kyprosta idemmässä sijaitsevan Turkin on usein katsottu kuuluvan sekä Aasian sekä Eurooppaan ja toisaalta esimerkiksi Ural-vuoriston osaltaan rajaavan Eurooppaa. Tällä erää Turkki on poliittisesti liikkunut kauemmaksi EU:sta kuin se joitakin vuosia sitten oli. 

Kommentit (1)
Kypros ei kuulu Eurooppaan sillä perusteella että vastaaja ajattelee niin. Minäkin ajat... Kypros ei kuulu Eurooppaan sillä perusteella että vastaaja ajattelee niin. Minäkin ajattelen että Viipuri kuuluu Suomeen mutta se ei muuta todellisuutta toiseksi. Euroopan ja Aasian rajana on Bosporin salmi. Raja ei kulje minkään tietyn pituuspiirin mukaan. Turkin Boporin salmen länsipuolinen osa kuuluu Eurooppaan ja itäpuolinen Aasiaan. Tähän asiaan on turha sekoittaa politiikkaa mukaan, tämä on maantiedettä.
21.11.2017 23:57 Jouko Markkula 10037

Vastauksesi