Onko mahdollista välttää pakkoruotsin lukiossa vaihtamalla oma virallinen...

Onko mahdollista välttää pakkoruotsin lukiossa vaihtamalla oma virallinen...

Onko mahdollista välttää pakkoruotsin lukiossa vaihtamalla oma virallinen äidinkieli englanniksi maistratissa? Onnistuuko tämä ilman mitään perusteluja? Onko teolla minkäänlaisia muita seurauksia?

Vastaus

Väestökirjahallinon sivulla kerrotaan äidinkielestä seuraavaa:

"Lapsen etunimen ilmoittamisen yhteydessä merkitään väestötietojärjestelmään tieto äidinkielestä. Kielitietoa on mahdollista myöhemmin muuttaa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti maistraatille tai henkilökortin tai verkkopankkitunnusten avulla Väestörekisterikeskuksen Tarkasta tietosi! -palvelussa."

Ilmoitus tapahtuu omasta pyynnöstä, mutta rekisterinpitäjällä on oikeus saada väestötietojärjestelmään rekisteröidyltä henkilöltä pyynnöstä "lisätietoja ja muita tarpeellisia selvityksiä henkilöä itseään ja hänen huollettavanaan olevaa lasta koskevista tiedoista". Eli seuraamuksena sinulta voitaisiin kysyä mahdollisia perusteluja tai lisätietoja äidinkielen vaihtamisesta. Jos äidinkieli on muu kuin suomi, rekisteriin merkitään myös virallinen asiointikieli, joko suomi tai ruotsi.

Lukiossa on tapauksessa opiskeltava sekä äidinkieltä että pakollista toista kotimaista kieltä eli jos opetuskielesi on suomi, toinen kotimainen kieli olisi ruotsi. Jos äidinkielesi on joku muu kuin suomi, ruotsi tai saame voit opiskella suomea tai ruotsia toisena kielenä.

Eli jos äidinkielesi on jokin muu kuin suomi tai ruotsi periaatteessa sinun pitäisi voida opiskella suomea tai ruotsia toisena kielenä. Jos opiskelisit suomea, välttäisit ruotsin.

"Suomi/ruotsi toisena kielenä" koskee yleensä maahanmuuttajataustaisia oppilaita, joten jos olet syntyperäinen suomalainen ja hallitset suomen kielen sujuvasti, et ehkä pääsisi tähän opetukseen.

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 21.8.2009/661
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090661
Lukioasetus
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980810
Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050672
http://www.koulutusnetti.fi/index.php?file=86
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/88600/Aidinkielen+vaihtaminen+onnistuu+...

Kommentit (0)

Vastauksesi