Onko mahdollista täällä Suomessa lahjoittaa oma ruumiinsa esim.

Onko mahdollista täällä Suomessa lahjoittaa oma ruumiinsa esim.

Onko mahdollista täällä Suomessa lahjoittaa oma ruumiinsa esim. lääketieteelliseen tutkimustarkoitukseen. Miten asian kanssa voi edetä, entä kustannukset?

Vastaus

Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä säätelee ruumiin luovuttamista tutkimuskäyttöön. Vainajan on täytynyt eläessään tehdä kirjallinen ruumiinluovutustestamentti.

Ruumiinluovutustestamentti -kaavakkeen voi tilata yliopiston lääketieteen laitokselta (Helsingissä puh. 09 19127304). Yliopisto maksaa arkun, krematoriohautauksen kustannukset ja ruumiin kuljettamisen anatomian osastolle.

Tätä asiaa on kysytty ennenkin ja vastaukset löytyvät iGS -arkistosta:
http://igs.kirjastot.fi/iGS/kysymykset/haku.aspx?word=Elintestamentti

Lisää tietoa ruumiin ja elinten luovuttamisesta seuraavista linkeistä:

Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellistä käytöstä 2.2.2001/101 :
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010101

http://www.hus.fi/default.asp?path=1,32,818,1732,2843

Kommentit (0)

Vastauksesi