Onko mahdollista saada poikkeuslupaa valtiolipun (pöytämalli) käyttöön?

Onko mahdollista saada poikkeuslupaa valtiolipun (pöytämalli) käyttöön?

Henkilökohtaisesta vakaumuksesta haluaisin pitää kotona kielekkeistä valtiolippua, joka tunnetaan myös sotalippuna. Lipun pitäisi olla nimenomaan kielekkeinen valtiolippu, koska olen sen edessä aikanaan antanut sotilasvalan. Se symboloi vakaumustani Isänmaata kohtaan, niin rauhan kuin sodan aikana. Toki se on samalla koriste ja muisto varusmiespalveluksesta.

2 vastausta

Laki Suomen lipusta säätää kielekkeisen valtiolipun käytöstä:

5 § 3 mom. Kielekkeistä valtiolippua käyttävät puolustusvoimien esikunnat, joukko-osastot, laitokset ja alukset.

5 § 4 mom. Tasavallan presidentti käyttää kielekkeistä valtiolippua, jonka tangonpuoleisessa yläkentässä on sini-keltainen vapaudenristi.

Maallikkovastaajan näkemys on, että kielekkeisen valtiolipun käyttö on kategorinen. Näin ollen poikkeuslupaa ei olisi saatavissa. Asiaa voisitte kysyä vielä Suomalaisuuden Liitosta, joka on asiantuntijataho lippuja ja liputusta koskevissa kysymyksissä.

Todettakoon vielä säädöksistä seuraavaa:

Laki Suomen lipusta
9 § Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta sekä liputuksesta Suomen lipulla annetaan asetuksella.

9 § mukaiset annetut säädökset:
Valtioneuvoston päätös Suomen lipun väreistä
Asetus huvialusten lipuista
Asetus liputuksesta Suomen lipulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1978/19780380

Asetus liputuksesta Suomen lipulla
6 § Valtioneuvosto antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta. 

Nähtävästi tarkempia määräyksiä ei ole annettu.

Kommentit (0)
29.06.201620:15
4576
32

Kotonaan saa tietenkin panna pöytämallisen valtiolipun pöydälleen. Kenelläkään ei ole siihen mitään sanomista. Halutessaan voi pöydälleen panna liehumaan mitä vaan, vaikka vanhan villasukan.

Kommentit (0)

Vastauksesi