Onko mahdollista laskea, edes suuntaa antavasti, paljonko yksi kansalainen voi...

Onko mahdollista laskea, edes suuntaa antavasti, paljonko yksi kansalainen voi...

Onko mahdollista laskea, edes suuntaa antavasti, paljonko yksi kansalainen voi yhtäaikaisesti saada erilaisia tukia valtiolta, kuten työttömyystukea, opintotukea, asumistukea, peruspäivärahaa, eläkettä, lapsilisiä jne?

Vastaus

Pahoittelen vastauksen viipymistä.

Suuntaa-antavastikin on vaikea laskea erilaisten Kelan tukien yhteenlaskettua määrää, koska monet tuet ovat toisensa poissulkevia: esimerkiksi työtön ei saa opintotukea, eläkettä, sairauspäivärahaa tai vuorottelukorvausta vaan joko ansiosidonnaista päivärahaa, työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa. Opiskelija taas ei voi saada samaan aikaan opintotuen kanssa eläkettä, työttömyysturvaa tai sairauspäivärahaa. Työtön voi saada työttömyysturvan lisäksi asumistukea ja lapsilisää.

Pahimmillaan pitkän työttömyyden jälkeen ei saa edes työmarkkinatukea, koska puolison pienetkin tulot(tai vanhempien tulot, jos asuu samassa taloudessa vanhempien kanssa) vaikuttavat työmarkkinatukea vähentävästi eli alle keskituloisen puoliso ei välttämättä saa yhtään mitään ja on täysin puolisonsa elätettävänä. Työmarkkinatuki on tarveharkintainen eli Kelan kielellä perustuu tulolaskureihin, ei oikeaan tarpeeseen.

Asumistukea taas voi saada opiskelijana (riippuu tilanteesta) työttömänä tai eläkeläisenä jne. muissa tilanteissa, mutta asunnon koko ja valmistumisvuosi vaikuttavat myös asumistuen määrään. Yksinasuvan asumista ei siis esimerkiksi tueta ylisuureen ja kalliiseen 90 m2 luksusasuntoon.

Toimeentulotuki on toinen asia ja pientähän se on Helsingin vuokriin verrattuna. Nuorena sairaseläkkeelle joutuneen tulot ovat pienet, kansaneläke tai vähän enemmän, jos eläkettä on ehtinyt kertyä. Pienin äitiyspäivä ja tulosidonnainen kotihoidontuki ovat myös ns. suolarahoja kuten pienin sairauspäivärahakin.

Kyse ei ole suurista summista joten ei ole syytä huoleen, että joku rikastuisi tuilla tai ei kannata kuvitella lyövänsä rahoiksi tukia nostellen.

Voit huviksesi laskea Kelan laskureilla erilaisissa tilanteissa olevien ihmisten tukia. Lehdissä on ollut juttua tuloloukuista, joissa pienituloisen työttömän ei välttämättä kannata mennä töihin taloudellisessa mielessä, koska käteen jäävä raha olisi sama tai kuin kotona ollessa. Toisaalta ammattitaito pysyy yllä työtä tekemällä ja jonkinlainen elämänhallinta ja motivaatio.

Huomaathan, että osasta Kelan tuista menee veroa, osasta ei. Esimerkiksi työttömyysturvan veroprosentti on suurempi kuin pienituloisella, esim. 2000 € kuussa tienaavalla.

Toimeentulotuesta:

Verkkolähteet:
Kelan tuet:
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/050302115440EH?OpenDocument

Kelan tukien verotus:
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/290307132008AK?OpenDocument
Kelan laskurit erilaisiin tukiin:
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/220801120915EH?OpenDocument

Toimeentulotukilaskuri:
http://www.sosiaalikollega.fi/asiakkaat/toimeentulotukilaskuri2#result
Perustoimeentulotuen määräytymisperusteet:
http://www.sosiaalikollega.fi/asiakkaat/toimeentulotukilaskuri2#result

Kommentit (0)

Vastauksesi