Onko mahdollista asentaa lain puittessa lattialämmitys kuumasta käyttövedestä...

Onko mahdollista asentaa lain puittessa lattialämmitys kuumasta käyttövedestä...

Onko mahdollista asentaa lain puittessa lattialämmitys kuumasta käyttövedestä osakehuoneistoon. jos ei niin mihinkä lakipykälään kielto perustuu.

Vastaus

RT-kortissa: Vesikiertoinen lattialämmitys, RT 52-10801 ohjetiedosto elokuu 2003 todetaan seuraavaa:
1 YLEISTÄ
"Vesikiertoinen lattialämmitys on asennettava aina lämmitysverkostoon. Käyttövesiverkostoon lattialämmitystä ei
tule liittää, sillä käyttöveteen liitetty lattialämmitys alentaa lämpimän käyttöveden lämpötilaa mahdollistaen legionellabakteerin esiintymisen. Toisaalta lämpimän
käyttöveden lämpötilan ohjearvon alaraja +55 °C on lattialämmitykseen liian korkea."

Kortissa mainitaan aiheesta kirjallisuutta:
C3 Rakennuksen lämmöneristys. Määräykset 2003. Ympäristöministeriö. Kaavoitus- ja rakennusosasto. Suomen
rakentamismääräyskokoelma 2003. (RT RakMK-21216)
D5 Rakennusten lämmityksen tehonja energiantarpeen laskenta. Ohjeet 1985. Ympäristöministeriö. Suomen rakentamismääräyskokoelma 1985. (RT RakMK-20577.)
LVI-rakentamisen yleiset laatuvaatimukset LVI-RYL 92. Rakennustieto Oy, 1992.

Suomen rakentamismääräyskokoelmasta D LVI JA energiatalous > D1 (2007) Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet löytyy määräys:
2.3.8 Määräys
"Lämminvesilaitteisto on suunniteltava ja asennettava siten, että veden lämpötila siinä on vähintään 55 °C. Lämminvesiverkoston kiertojohdossa käytettäviä lämmönluovuttimia ei saa suunnitella käytettäväksi rakennuksen lämpöhäviöiden kattamiseen eikä lattialämmitykseen."
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=198063
http://www.finlex.fi/data/normit/28208-D1_2007.pdf

Kommentit (0)

Vastauksesi