Onko maailmassa tällä hetkellä maita...

Onko maailmassa tällä hetkellä maita...

... joissa on sekä kohtuullinen ekonominen ja sosiaalinen hyvinvointi että tasapainoissa oleva julkistalous? Vai onko aina niin, että hyvinvointi saadaan velkavetoisella taloudella - joka sitten saattaa lopulta romahtaa?

Vastaus

Maiden vertailu tästä näkökulmasta tasapuolisesti voi olla vähän vaikeaa. Julkinen sektori toimii eri maissa eri tavalla ja sen vastuulla voi toisaalla olla enemmän ja toisaalla vähemmän tehtäviä. Hyviä verrokkeja keskenään voisivat olla ainakin EU-maat. Tilastointi unionin tasolla on aika yhtenäistä. Julkisyhteisöjen velkaa on kaikilla EU-mailla, toisilla enemmän, toisilla vähemmän.

Rahoitustilanne vaihtelee eri mailla aikojen saatossa. Suomessa julkisen talouden rahoitusasema on ollut jo vuodesta 2009 alijäämäinen. Eurostatin 21.4.2016 julkaisemat tilastotiedot vertailevat tilannetta euroalueella ja Norjassa vuosina 2014 ja 2015. Pylväsdiagrammien mukaan näinä vuosina ilman julkisyhteisöjen velanottoa selvisivät Luxemburg, Saksa, Viro ja Norja. Tanskassa velatta pärjättiin vuonna 2014, mutta seuraavana vuonna piti jo lainata. Varakas Norja on omassa luokassaan. Viron hyvinvointijärjestelmä taas poikkeaa muiden EU-maiden järjestelmistä. Viron malli on kevyempi ja valtion sosiaalituet on pyritty pitämään pieninä.

 

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi