Onko Lili unisex-nimi?

Onko Lili unisex-nimi?

Voinko muuttaa nimeni Liliksi, jos olen poika (olen lukenut että se on tytön nimi, mutta omasta mielestäni on aika unisex)? Olen siis ruumiiltani poika ja lain mukaan poika, mutta en luokittele itseäni pojaksi (enkä tytöksikään, koska en tahdo leimautua kumpaankaan sukupuoleen, en tunne olevani kumpaakaan sukupuolta, vaan jotain siitä väliltä), olen siis androgyyni.

Vastaus

Palvelullamme ei ole sellaista oikeudellista pätevyyttä, että rohkenisimme antaa kysymykseen varmaa vastausta. Todennäköisesti Sinun olisi varauduttava ajamaan asiaa oikeusistuimissa, jos haluaisit välttämättä ottaa virallisesti tällaisen nimen. 

Väestörekisterin nimipalvelun tiedoston 

http://verkkopalvelu.vrk.fi/Nimipalvelu/

mukaan etunimiä Lili/Lily ei ole esiintynyt pojilla kertaakaan jälkeen vuoden 1900, joten kyseessä on yksiselitteisesti naisennimi. 

Erikielisiä nimikäytäntöjä esittelevä sivu  

http://www.behindthename.com/

ei liioin anna näyttöä sille, että kysytty nimi tunnettaisiin jossakin muualla miehennimenä.  

Nimilain muuttamisasioissa ensimmäisen asteen viranomaisena on maistraatti 

http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/nimiasiat/

Oikeusministeriön nimilautakunta antaa tarvittaessa lausuntoja tuomioistuimille, maistraateille ja muille viranomaisille suku- ja etunimiä koskevissa asioissa

http://www.om.fi/Etusivu/Ministerio/Neuvottelujalautakunnat/Nimilautakunta .

Nimilain pykälä 32 b määrää, että pojalle ei voi antaa naisennimeä eikä tytölle miehennimeä, joskin antaa viranomaisille ja oikeusistuimelle oikeuden poiketa määräyksestä erinäisistä syistä.

Nimilaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1985/19850694#L6aP32b

On kai aika todennäköistä, että yllä mainitut viranomaiset (maistraatit ja nimilautakunta) eivät uskalla tehdä sellaisia päätöksiä, joissa oletettaisiin enemmän kuin kaksi sukupuolta.

Kommentit (0)

Vastauksesi