Onko laivan kapteenilla samat oikeudet vihkiä kuin maistraatilla tai papilla ja...

Onko laivan kapteenilla samat oikeudet vihkiä kuin maistraatilla tai papilla ja...

Onko laivan kapteenilla samat oikeudet vihkiä kuin maistraatilla tai papilla ja tarvitaanko jotain dokumentteja laivan kapteenille vihkimiseen?

Vastaus

Avioliittolain 17 §:n mukaan Suomessa kirkollisen vihkimisen saa toimittaa:

1) evankelis-luterilaisessa kirkossa pappi

2) ortodoksisessa kirkkokunnassa pappi

3) muussa uskonnollisessa yhdyskunnassa se, jolla yhdyskunnan järjestyksen nojalla on oikeus vihkiä avioliittoon.

Siviilivihkimisen on velvollinen toimittamaan:

1) laamanni ja käräjätuomari

2) henkikirjoittaja

Avioliittolaki kokonaisuudessaan:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234

Laivalla voi toki vihkiä, mutta mukana täytyy silloin olla jokin yllämainituista viranhoitajista. Käsitys siitä, että kapteeneilla olisi oikeus vihkiä lienee juontaa juurensa angloamerikkalaisista elokuvista.

Kommentit (0)

Vastauksesi