Onko laissa määrätty pakolliset tauot ja entä jos en halua niitä pitää vaan...

Onko laissa määrätty pakolliset tauot ja entä jos en halua niitä pitää vaan...

Onko laissa määrätty pakolliset tauot ja entä jos en halua niitä pitää vaan ottaa pitämättä jääneet tauot palkkana, Esim. Jätän pitämättä ruokatauon ja syön eväät lakisääteisellä tauolla, niin onko se työnantajan ja työntekijän välinen sopimusasia vai rikotaanko tälläisissä tapauksissa aina lakia?
Saanko laskuttaa 8 tuntisen työpäivän lisäksi työnantajalta yhdentunnin 50% korotettuna ylityönä mikäli teen töitä ilman taukoa 8 tuntia johtuen työnkuvasta tai haluan enemmän palkkaa. Onko minulla oikeus vaatia edellä mainittua ylityökorvausta mikäli vastaan työnantajan soittamaan puheluun tauolla jonka katson menetetyksi työtehtäviin?

Vastaus

Työaikalaissa Ty 301 (9.8.1996/605) näistä määrätään, ja niistä poikkeaminen on lain rikkomista. Lisäksi (ainakin lähes)kaikilla aloilla on työehtosopimus, jossa annetaan lain antamissa rajoissa tarkempia määräyksiä.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605

Lain 28 §:ssä on määräykset päivittäisestä lepoajasta. 22 § sisältää määräykset ylityökorvauksista.

Ruokatauko on siis lakisääteinen tauko, käytä se syömiseen.

Voimassaolevat työehtosopimukset löytyvät täältä:

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/

Työsopimuksessasi pitäisi olla maininta, mitä työehtosopimusta noudatetaan. Epäselvyyksiä kohdatessasi kannattaa kääntyä luottamusmiehen puoleen.

Jos työnantaja soittaa kesken ruokatauon niin paras on jättää vastaamatta ja soittaa takaisin kun on syönyt. Jos nyt kuitenkin vastaat, jatka taukoa myöhemmin puheluun ja sen aiheuttamiin toimenpiteisiin kuluneella ajalla.

Ja lopuksi: säännöllinen ruokailu ja riittävä lepo ovat tuottavan työnteon tärkeitä edellytyksiä. Työnantaja, joka maksaa tuplapalkkaa puolitehoisesta työstä, on pian entinen työnantaja.

Kommentit (0)

Vastauksesi