Onko laillista, että meidän parakkikoulun lämpötila joissakin luokissa on 13...

Onko laillista, että meidän parakkikoulun lämpötila joissakin luokissa on 13...

Onko laillista, että meidän parakkikoulun lämpötila joissakin luokissa on 13 astetta ja käytävillä vielä kylmempi?

Vastaus

iGS-toimituksella ei ole lainopillista pätevyyttä.

Sovellettavaksi ilmeisesti tulee kuitenkin terveydensuojelulaki 26 §:ä Lainkohta säätää asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydellisistä vaatimuksista seuraavaa: "Asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa."

Asiassa kannattaa olla yhteydessä oman kunnan terveydensuojeluviranomaisiin.

Terveydensuojelulaki 26 §
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940763#P26

Kommentit (0)

Vastauksesi