Onko kuuluisassa maailman parhaassa Helsingin juomavedessä mikromuoveja?

Onko kuuluisassa maailman parhaassa Helsingin juomavedessä mikromuoveja?

Vastaus

Muoviroskan ja muovihiukkasten kertyminen meriin on tunnettu ympäristöongelma. Sen sijaan suomalaisten sisävesien mikromuovin määriä ei vielä ole kovinkaan paljon selvitetty. Itä-Suomen yliopistossa käynnistettiin syksyllä 2016 tutkimus mikromuovista vesistöissämme. Tuolloin tehtiin Kallavedellä mikroroskan troolauksia. Tulosten perusteella Kallaveden mikromuovipitoisuudet ovat korkeat verrattuna maailmalta raportoituihin tuloksiin järvistä ja joista. Tutkijoiden mukaan on mahdollista, että osa mikromuovista päätyy puhdistuksesta huolimatta talousveteen. Kuopiossa juodaan Kallavedestä peräisin olevaa tekopohjavettä. Vesi kulkee puolen kilometrin rantakaistaleen läpi puhdistuslaitokselle.

Helsinkiläisten juomavesi puhdistetaan Päijänteen vedestä. Päijännettä ei ilmeisesti vielä mikromuovien osalta ole tutkittu. Suomessa ei ole myöskään tehty hanaveteen liittyvää mikromuovitutkimusta. THL:n tutkmiusprofessori arvelee Helsingin Sanomissa, että Suomessa hanavedessä on aika vähän mikromuovipartikkeleita. Hän muistuttaa, että Suomessa talousvesi kulkee usean suodatusjärjestelmän kautta ja sen laatua valvotaan säännöllisesti. Myös HSY:n vedenpuhdistamon osastojohtaja uskoo hanaveden sisältävän mikromuovia minimaalisia määriä.

Kommentit (0)

Vastauksesi