Onko kuntien työsuhteissa palkallisia henkilökohtaisia juhlapäiviä?

Onko kuntien työsuhteissa palkallisia henkilökohtaisia juhlapäiviä?

Onko kuntien työsopimuksien haltijoilla palkallisia vapaapäiviä omiin juhlapäiviinsä, kuten esimerkiksi: x hää- eli vihkimispäivä; x syntympäivä (jota ainakaan ei voi valita), kuten 50 v tai 60 v? /Miten lähiomaisten hautajaispäivät?/

Vastaus

Asiaa määrittää Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) kohta virka- ja työvapaat > eräät virka- ja työvapaat:

”Työpäiväksi sattuvat 50- ja 60-vuotispäivät, oma vihkiäispäivä, parisuhteen rekisteröimispäivä, aviopuolison, rekisteröidyn parisuhteen osapuolen, vanhemman, lapsen, veljen ja sisaren hautajaispäivä (siunauspäivä) sekä asevelvollisuuslain mukainen kutsuntapäivä ovat palkallisia vapaapäiviä.

Vapaapäiväksi sattuvat tai vuosiloma-aikaan ajoittuvat em. päivät eivät oikeuta saamaan vastaavaa vapaapäivää muuna ajankohtana.”

Kommentit (1)
Huomaavaiset vanhemmat siis pitävät huolen siitä, ettei jälkikasvun 50- ja 60-vuotisp... Huomaavaiset vanhemmat siis pitävät huolen siitä, ettei jälkikasvun 50- ja 60-vuotispäivät osu pyhäpäiville ;-)
2.10.2019 14:27 Leo Salminen 4448

Vastauksesi