Onko kirjastoalalla töitä?

Onko kirjastoalalla töitä?

Miksi TE-toimisto ei anna lupaa kirjastotieteen yliopisto-opinnoille? Muuten se voi antaa opiskeluoikeuden työttömyyden ohella, kuten sivutoimisen tai jopa päätoimisen opiskelun määräaikaisen luvan. Onko markkinoilla siis liikaa kirjastotieteen yliopistollisen arvosanan suorittaneita tai kirjastoalan painotuksella amk-tutkinnon suorittaneita ja työvoiman ylitarjontaa?

Vastaus

Alan työpaikkoihin riittää hakijoita. Paljon puhuttu eläköityminen on jo pitkällä, mutta työvoimapulan merkkejä ei näy.

Selvityksen mukaan on kirjastoalan työttömien työnhakijoiden määrä vuosina 2008 – 2010 vaihdellut välillä 479 – 621, avointen työpaikkojen lukumäärä taas välillä 14 – 77. Varsinkin kirjastonhoitajilla (eli juuri korkeakoulutetuilla) on mennyt huonosti: heidän lukumääränsä putosi vuodesta 2000 vuoteen 2009 yli 30 prosenttia.

Yksi nykytrendeistä on kirjaston toiminnan siirtyminen "sähköiseksi kotipalveluksi" asiakkaan laitteille. Yhä useampi asiakas lainaa e-kirjan tai lukee e-lehteä kirjaston valikoimasta. Uusinta pääkaupunkiseudun HelMet-verkkokirjastossa on IndieFlix-elokuvapalvelu, joka avautuu 1.9.2013.

On mahdollista, että henkilökuntaa tarvitaan vähemmän, kun sisällöt ovat ulkopuolisessa palvelussa, jonka käyttöön kirjasto ostaa oikeudet ja josta asiakas lataa haluamansa sisällön. TE-toimisto voi siis hyvinkin olla oikeassa.

Lataamisyhteiskunnassa on kaikenlaisille välittäjille vaikea löytää roolia. Kirjastonhoitajan työn ydintä on sisältöjen löytäminen, arviointi ja luokittelu, joten heitä tarvitaan kyllä. Kukaan ei kuitenkaan osaa nyt sanoa, miten siirtyminen gutenbergilaisesta kaudesta digitaaliseen todella vaikuttaa.

Kommentit (0)

Vastauksesi