Onko kehittynyt muovia syövä laji?

Onko kehittynyt muovia syövä laji?

Kun ihmisen tuottama muoviroska merissä on lisääntynyt jo useamman vuosikymmenen ajan, voisi odottaa sellaista evoluutiota, että jokin bakteeri tai muu eliö erikoistuisi käyttämään kyseisiä polymeereja ravinnokseen. Onko sellaisesta havaintoja?

Vastaus

Vaikka evoluution muutokset tapahtunevat paremminkin vuosimiljoonissa kuin -kymmenissä, japanilaistutkijat ovat löytäneet pullonkierrätyslaitoksen ulkopuolelta bakteereja, jotka kykenevät tuottamaan PET-muovia pilkkovaa entsyymiä. Bakteeri siis kykenee käyttämään muovia energialähteenään. Alustavien tutkimusten perusteella tutkijat pitävät mahdollisena, että bakteerit ovat kehittäneet PET-muovia hajottavan entsyyymin juuri lisääntyneen muovijätteen johdosta. Vaikka suurin osa muovijätteestä on juuri PET-muovia, hajotusvauhti on sen verran hidas, ettei se ratkaise jäteongelmaa.

Kommentit (0)

Vastauksesi