Onko kaikki maakunta-arkistojen tiedostot nykyään jo siirretty...

Onko kaikki maakunta-arkistojen tiedostot nykyään jo siirretty...

Onko kaikki maakunta-arkistojen tiedostot nykyään jo siirretty ATK-tietokantaan? Säilytetäänkö kaikista tiedoista aina myös paperiset versiot? Ihan vain sen vuoksi kysyn , että mitä jos sähköiset tiedostot, jostakin syystä ottavat ja häviävät.

Vastaus

Arkistolaitokselta tuli vastaus puhelimitse ja arkistonhoitajan mukaan vasta pieni osa asiakirjoista on sähköisessä muodossa. Sen sijaan luettelotiedot on viety kattavasti arkistotietokantaan. Eli siis luettelot aineistoista ovat atk-tietokannassa, mutta alkuperäiset asiakirjat eivät lähestulkoonkaan vielä ole.

Ote Arkistolaitoksen sivuilta:

"Arkistolaitoksella ei ole virallista suositusta käytettävistä tallennusmedioista. Mikäli organisaatio haluaa säilyttää sähköisiä aineistoja erillisillä tallennusmedioilla, on huolehdittava siitä, että tiedot tuoreutetaan, eli kopioidaan uudelle medialle riittävän usein.

Sopivana tuoreutusaikana voidaan pitää optisilla ja magneettisilla medioilla noin viittä vuotta, mikäli mediat säilytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tiedot on oltava vähintään kahdella, mielellään eri valmistajan, erillisellä medialla.

Tietojen säilymisessä on huomioitava myös se, että sovellukset, joita tarvitaan tietojen esille saamiseksi muuttuvat ajan myötä. Mikäli tiedostomuotoja ei konvertoida uudenpiin muotoihin, voi tietojen käytettävyys kärsiä."

Lähteet:
http://www.arkisto.fi/fi/yhteystiedot/usein-kysytyt-kysymykset/asiakirja...
http://www.arkisto.fi/fi/arkistolaitos/maakunta-arkistot/

Kommentit (0)

Vastauksesi